Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-5-Models of transactional.pdf

Rozmiar1 MB
Md5 hash7bbea26b59ecbd9f9672f8d23387dee2
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

Models of transactional analysis in educational management

Dr Sylvia Schachner, mieszka i pracuje w Wiedniu jako manager edukacji w szkołach prywatnych, jako doradca szkolny w obszarze rozwoju szkoły oraz osoba nadzorująca pracę jednostek i grup w sektorze prywatnym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wiedeńskim, uprawnienia do nauczania zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wiedniu, a szkolenia w obszarze analizy transakcyjnej odbyła w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jest specjalistą w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej i prowadzi szkolenia z tego zakresu w wielu w krajach europejskich. Jej zainteresowania naukowe obejmują międzykulturowe uczenie się i konstruktywne radzenie sobie z problemami. W zeszłym roku opublikowała kilka artykułów dotyczących międzykulturowego uczenia się i nauczania w środowiskach wielokulturowych, m.in. w czasopiśmie „Transactional Analysis Journal” oraz w monografii Educational Transactional pod redakcją Trudy Newton i Giles’a Barrowa. Obecnie jest austriackim delegatem EATA oraz wiceprzewodniczącą ÖGTA, austriackego stowarzyszenia analizy transakcyjnej.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 22 razy.
Pobierz EAT5-5-Models of transactional.pdf.Polityka obsługi ciasteczek