Rada naukowa

 

prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyryla
i Metodego w Trnawie)

prof. zw. dr hab. L.D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka)

prof. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie)

prof. zw. dr hab. Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS

prof. dr hab. Iurii PELEKH (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)

Doc. PhDr. Alena PETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń)

prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie)

prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie)

ks. dr Antoni TOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), prof. dr Adnan TUFEKČIĆ (University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina)

dr hab. prof. UŚ Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski)

 Polityka obsługi ciasteczek