Numer czwarty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 4

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo.

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa.

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015

ISSN 2299-7466

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19 www.ajd.czest.pl
e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 7 ark. wyd.

 
Polityka obsługi ciasteczek