Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Kategoria: EAT_5

Opis:
Artykuły z numeru piątego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej
301 KB Md5: 22736e440165ab45e08dc79decd4ecd3 free access

EAT5-1a-pierwsze strony.pdf

Pobrano 26 razy.

Szczegóły

523 KB Md5: 2c722943850e1e52e9df916f17e17a6e free access

EAT5-1b-Spis treści.pdf

Pobrano 25 razy.

Szczegóły

645 KB Md5: 24c3991de413c40849dc11fa3ab118ec free access

EAT5-2-Od redakcji.pdf

Pobrano 17 razy.

Szczegóły

1 MB Md5: 44bb4b6354f439b47209ff373acb62e4 free access

EAT5-14-sexting.pdf

Pobrano 37 razy.

Szczegóły

787 KB Md5: 0be85af11b02690a8d1d062b22a5b590 free access

EAT5-19-XII Konf PTDE.pdf

Pobrano 14 razy.

Szczegóły

515 KB Md5: 468b28d5ae1d44f192e5ad207f719282 free access

EAT5-20-I Konf AT.pdf

Pobrano 10 razy.

Szczegóły

910 KB Md5: fade9e539cf1b8ac465deec414e24a25 free access

EAT5-23-rec słownik.pdf

Pobrano 122 razy.

Szczegóły

811 KB Md5: e3668ec1bf1754d1b70b4ee2bd880241 free access

EAT5-24-noty biograficzne.pdf

Pobrano 21 razy.

Szczegóły

674 KB Md5: 8bce1d2e53b0f9e86287c8735532dbbd free access

EAT5-25-Czytelnia.pdf

Pobrano 13 razy.

Szczegóły

176 KB Md5: 193301d5cba23bdcbaf67e45c1165716 free access

EAT5-26-biblioteka EAT.pdf

Pobrano 12 razy.

Szczegóły

59 MB Md5: 5b90699386345bd69cddd221365df644 free access

EAT5-27-Kronika.pdf

Pobrano 11 razy.

Szczegóły

2 MB Md5: 70feac71e66ce8ac3fe86e011665ae35 free access

EAT5-Okładka.pdf

Pobrano 13 razy.

SzczegółyPolityka obsługi ciasteczek