Zespół redakcyjny

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej
Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Redaktor naczelny czasopisma
dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma
dr Adrianna SARNAT-CIASTKO
Sekretarz redakcji
dr Anna PIERZCHAŁA

Zespół redakcyjny
dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA, dr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

Redaktor statystyczny
dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

Redaktorzy językowi
dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie), mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 Polityka obsługi ciasteczek