Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-4-From Transactional Anal.pdf

Rozmiar1 MB
Md5 hashb6ba154e7dda8d96aeed7d18fb1a6e7f
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

From transactional analysis in education to educational transactional analysis: a personal encounter

Trudi Newton, ekspert w dziedzinie edukacyjnej analizy transakcyjnej, pracuje na całym świecie nad wprowadzeniem radykalnych podejść do uczenia się i rozwoju społeczności. Jest współautorką kilku książek dla nauczycieli, m.in. TACTICS, która w szczegółowy sposób analizuje proces uczenia się i nauczania oraz, niedawno wydanej, Educational Transactional Analysis: an international guide to theory and practice [Edukacyjna analiza transakcyjna: międzynarodowy przewodnik po teorii i praktyce]. Regularnie pisuje do „Transactional Analysis Journal”, a ponadto była redaktorem dwóch numerów dotyczących edukacji i szkoleń z analizy transakcyjnej. Prowadziła szkolenia z edukacyjnej analizy transakcyjnej w Wielkiej Brytanii i Rosji oraz nadzoruje programy szkoleniowe w kilku innych krajach, miedzy innymi w Południowej Afryce. W 2001 otrzymała od ITAA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Analizy Transakcyjnej) nagrodę Muriel James Living Principles Award.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 34 razy.
Pobierz EAT5-4-From Transactional Anal.pdf.Polityka obsługi ciasteczek