Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-12-więcej niż pedagogika.pdf

Rozmiar2 MB
Md5 hashf32e38bfb1517b4aadcea4c3abf183b0
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

„Więcej” niż pedagogika... W kierunku konwersyjnego ujaśnienia źródłowego charakteru filozofii wychowania

Mgr Michał Płóciennik, absolwent filozofii i teologii, asystent w Instytucie Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Oddział w Częstochowie; wicedyrektor Centrum Dialogu Międzykulturowego w Częstochowie. Zainteresowania badawcze: filozofia religii, filozofia interkulturowa, dialog międzyreligijny i międzykulturowy, interdyscyplinarny charakter antropologii, edukacja filozoficzna, filozofia pedagogiki.

 

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 15 razy.
Pobierz EAT5-12-więcej niż pedagogika.pdf.Polityka obsługi ciasteczek