Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-10-nakazy zakazy kreatywn.pdf

Rozmiar1 MB
Md5 hash025e8d57ff7e201fa130a27cfbfacc66
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jednostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej

Dr Dorota Gębuś, pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczości (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie w pracy pedagogicznej), techniki pracy umysłowej, problematyka współczesnej rodziny, komunikacja interpersonalna, edukacyjna analiza transakcyjna.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 14 razy.
Pobierz EAT5-10-nakazy zakazy kreatywn.pdf.Polityka obsługi ciasteczek