Pasywność według teorii Analizy Transakcyjnej jako efekt negowania podmiotowości w relacji nauczyciel-uczeń

 

Streszczenie:

W artykule prezentowane są rozważania na temat różnych form pasywności uczniowskiej z punktu widzenia koncepcji analizy transakcyjnej. Istotą tak rozumianego zjawiska pasywności jest nieuzyskiwanie przez ucznia wystarczającej ilości pozytywnych znaków rozpoznania – strouków (strokes), które rodzi się w wyniku nieznajomości, a co za tym idzie braku zaspokojenia potrzeb ucznia. Autorka zwraca uwagę na zmiany w systemie edukacyjnym, które powodują, iż coraz ważniejszy staje się aspekt dydaktyczny, a traci na znaczeniu aspekt wychowawczy procesu edukacyjnego, co może być źródłem wzrostu zachowań pasywnych wśród uczniów.Polityka prywatności