Wprowadzenie

    Analiza transakcyjna (AT), to  zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (ITAA) teoria osobowości i systematycznej psychoterapii służąca osobistemu rozwojowi i zmianie.     
    Według  definicji Erica Berne’a  (1910-1970), twórczy wspomnianej koncepcji analiza transakcyjna (transactional analysis, TA) to:

 • system psychoterapii oparty na analizie pojedynczych transakcji oraz ich serii, które zachodzą podczas sesji terapeutycznej;
 • teoria osobowości oparta na badaniu specyficznych stanów Ja;
 • teoria aktywności społecznej oparta na rygorystycznym podziale transakcji posiadających skończoną i wyczerpującą liczbę kategorii wynikających ze specyficznych stanów Ja;
 • analiza poszczególnych transakcji za pomocą diagramów transakcyjnych (tzw. analiza transakcyjna właściwa).

Podstawowe założenia filozoficzne AT mówią, że:

 • ludzie są OK.;
 • każdy człowiek w zależności od swoich możliwości ma zdolność do myślenia;
 • ludzie sami decydują o swoim przeznaczeniu i decyzje te mogą się zmieniać.

Analiza transakcyjna dzieli się na cztery rodzaje analiz:

 • analizę osobowości (personality analysis);
 • analizę transakcji (transactional analysis);
 • analizę struktury czasu (time structural analysis);
 • analizę skryptu (script analysis);

W samej koncepcji wyróżnia się szereg szkół i kierunków transakcyjnych np. klasyczną (classic school TA), redecyzji (redecision school TA), Cathexis (Cathexis school TA)  itd.
    Edukacyjna analiza transakcyjna (AT-E), obok psychoterapeutycznej analizy transakcyjnej (AT-P) i analizy transakcyjnej organizacyjnej (AT-O), jest jednym z trzech głównych obszarów zainteresowań tej koncepcji. Kluczowe doktrynalne założenie edukacyjnej analizy (educational transactional analysis) sprowadza się do przeświadczenia, że skuteczność wychowawcza wiąże się z empatią i poszanowaniem godności wszystkich osób biorących udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Powyższy przesłanie jest warunkiem budowania udanych relacji między nauczycielem i uczniem. Edukacyjna analiza transakcyjna może posłużyć dla przykładu w rozwiązywaniu następujących kwestii: kształcenia i doskonalenia pracy nauczycieli oraz dostarczania wiedzy i umiejętności pedagogicznych rodzicom, tworzenia właściwego klimatu szacunku i kultury psychologicznej szkoły, usprawniania nauczania się oraz rozbudzenia motywacji do uczenia się, a także podnoszenia sprawności organizacyjnej poszczególnych placówek szkolnych, czy wychowawczych,  a także całego sytemu oświaty.
   
    Zespół Badawczy Edykacyjnej Analizy Transakcyjnej powstał w roku 2010 i jest jedyną placówką naukową tego rodzaju w Polsce, a także z dużym prawdopodobieństwem również na świecie.
Celem Zespołu jest:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej.
 • Wydawanie publikacji i stałego periodyku poświęconego analizie transakcyjnej oraz szeroko rozumianego wychowania i edukacji
 • Popularyzacja koncepcji Erica Berne’a i jego kontynuatorów.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu analizy transakcyjnej.
 • Współpraca ze wszystkimi organizacjami i placówkami zajmującymi się podobną tematyką.

Zespół wydaje periodyk o nazwie: „Edukacyjna analiza transakcyjna”.

 

Kierownik Zespołu dr hab. prof. UJD Jarosław JagiełaStrona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności