O nas

 

 

Jarosław Jagieła

 dr hab., pedagog społeczny i psychoterapeuta, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie i w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor lub redaktor kilkunastu książek i ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych w większości analizie transakcyjnej. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Redaktor naczelny oraz serii wydawniczej „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej” oraz do września 2018 roku czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”.

 

 

 

 

Anna Pierzchała

dr n. humanistycznych, pedagog, certyfikowany terapeuta pedagogiczny, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego, a także podyplomowe studia terapii pedagogicznej. W swojej rozprawie doktorskiej analizowała zjawisko pasywności szkolnej w zgodzie z założeniami analizy transakcyjnej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania, a także możliwości wykorzystywania koncepcji analizy transakcyjnej w pedagogice. Autorka programu Uniwersytet Małego Profesora.

 

 

 

Adrianna Sarnat-Ciastko

dr n. społecznych, pedagog, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Tutor. Pełnomocnik Rektor AJD ds. tutoringu. Ukończyła studia o specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna oraz politologia. Uczestnik licznych ogólnokrajowych sympozjów naukowych, autorka szeregu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Obecnie w zakresie jej zainteresowań znajduje się edukacyjny wymiar analizy transakcyjnej, tutoring w szkole i szkole wyższej, relacje tutorskie, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, public relations. Zainteresowania prywatne: turystyka, rękodzieło, muzyka i fotografia.

 

 

Dorota Gębuś

dr n. humanistycznych, pedagog i socjolog, starszy wykładowca w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Ukończyła szkolenia i warsztaty poświęcone m.in.: efektywnej komunikacji, negocjacjom, rozwiązywaniu konfliktów, pracy z grupą. Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczości (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie w pracy pedagogicznej), techniki pracy umysłowej, komunikacja interpersonalna, problematyka współczesnej rodziny, edukacyjna analiza transakcyjna.

 

 

 

Zbigniew Łęski

dr n. humanistycznych, pedagog, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach technologii kształcenia oraz edukacji medialnej, problematyce pedagogicznych aspektów technologii informacyjnej oraz wykorzystaniu analizy transakcyjnej w badaniach relacji człowiek-nowe media. Od października 2018 Redaktor Naczelny czasopisma "Edukacyjna Analiza Transakcyjna". Zainteresowania pozanaukowe oscylują wokół turystyki pieszej i rowerowej, wspinaczki skałkowej oraz gitary.

 

 

 

Edyta Widawska

dr hab., pedagog społeczny i socjolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich. Swoje zainteresowania naukowe dotyczące animacji społecznej, mediacji oraz praw człowieka rozwija w pracy badawczej i dydaktycznej oraz w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

 

 

 

Zbigniew Wieczorek

dr n. humanistycznych, pedagog społeczny i socjolog, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Prodziekan Wydziału Pedagogicznego. Od piętnastu lat prowadzi treningi asertywności i umiejętności komunikacyjnych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

 


Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności