Aktualności

 

11-03-2020

Miło nam poinformować, że prowadzony przez członków ZBEAT kierunek Psychoprofilaktyka studia I stopnia, realizowany na Wydziale Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, uzyskał certyfikat akredytacyjny "Studia z Przyszłością 2020". Ponadto został uznany w opinii Komisji Eksperckiej Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za kierunek studiów, który wdrożył najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie technologii wspierających proces dydaktyczny i uzyskał certyfikat nadzwyczajny "Laur Innowacji 2020". Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 10 marca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą. Relację z gali wręczenia nagród można obejrzeć TUTAJ

Photo-2020-03-11-10-01-56_8202

Skan_20200311

Skan_20200311 (2)

30-12-2019

Pod koniec ubiegłego roku okazała się monografia współpracującego z Zespołem dr. Włodzimierza Świątka. We wstępie tego dzieła odnajdujemy miłe słowa i podziękowania dla ZBEAT:

Świątek

01-09-2019

Według Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, redagowane przez Zespół czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna uzyskało 20 punktów. Czasopismo dostępne jest również w wersji on-line (https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/). Zapraszamy do zgłaszania tekstów.

EAT-wykaz

01-09-2019

W ubiegłym roku, nakładem Wydawnictwa im. S. Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, ukazała się monografia prof. Jarosława Jagieły ukazująca związki edukacyjnej analizy transakcyjnej z innymi prądami i kierunkami powstałymi na styku psychologii oraz pedagogiki.

EAT

14-03-2019

W dniu 12 marca 2019 r. w czasie uroczystości święta Akademii Ignatianum w Krakowie miała miejsce promocja doktorska Karola Motyla.

promocja doktorska Karola Motyla

04-02-2019

W dniu 15 stycznia 2019 roku na Akademii Ignatianum w Krakowie obroniony został czwarty już doktorat z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej. Tematem dysertacji był: „Temporalny wymiar życia szkoły. Transakcyjne formy strukturalizacji czasu uczniów”. Promotor pracy to dr hab. Jarosław Jagieła, prof. UJD, natomiast promotorem pomocniczym dr Adrianna Sarnat-Ciastko. W przygotowaniu rozprawy swoją pomocą, jako doradcy oraz sędziowie kompetentni, służyli również inni członkowie ZBEAT: dr Anna Pierzchała i dr Zbigniew Łęski. Recenzenci: dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS – specjalistka w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej oraz ks. dr hab. Janusz Miąso – certyfikowany analityk transakcyjny w zakresie psychoterapii, wysoko ocenili zarówno wartość merytoryczną i metodologiczną prezentowanej pracy, jak i sam przebieg rozprawy. Potwierdziła to również Rada Wydziału AIK, która jednogłośnie nadała Karolowi Motylowi stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Gratulujemy!

Dr Karol Motyl dzięki walorom swojej rozprawy oraz wnikliwością i rozległości prowadzonych badań włączył się tym samym w pracę Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Karol-obrona

04-02-2019

Nasza Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej poszerzyła się właśnie o książkę autorstwa dr Zbigniewa Łęskiego pt "Nowe technologie – nowe czasy – nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej". Autor konsekwentnie wykorzystuje koncepcję AT do opisu i analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem człowieka w świecie mediów, cyberprzestrzeni, edukacją medialną, itp. Niniejsza pozycja to kolejna jego publikacje utrzymująca się w tym właśnie nurcie. Tym razem jej wiodącym tematem są tak zwane generacje Y oraz Z z perspektywy analizy transakcyjnej.

20190122_110617872_iOS

18-10-2018

Miło nam poinformować, że od października 2018 roku ruszyliśmy z nowym projektem wykorzystywania analizy transakcyjnej w edukacji. Jego autorką jest członkini ZBEAT dr Anna Pierzchała, która postanowiła wykorzystać w praktyce założenia AT w pracy z przedszkolakami i uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej.

05-10-2018

  W czasie II Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej „Wiele ścieżek – jeden cel” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej w dniach 22-23 wrzesnia 2018 roku w Poznaniu wykład
            „Ethos, Pathos i Philia, czyli Trzej Muszkieterowie celów edukacyjnej analizy transakcyjnej”
            wygłosił
                                   prof. nadzw. dr hab. Jarosław Jagieła

15-05-2018

DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSCYHOLOGII UMCS

ZAPRASZA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

29 maja 2018 r. o godz. 10.30 (Instytut Pedagogiki, aula)

na gościnny wykład Profesora Jarosława Jagieły

Ethos, Pathos, Logos i Philia, czyli Czterej Muszkieterowie edukacyjnej analizy transakcyjnej

  • Czym jest analiza transakcyjna i jej edukacyjne zastosowania
  • Struktura naszego Ja i jego integracja
  • Wyznaczniki działań edukacyjnych wynikające z edukacyjnej analizy transakcyjnej
04-03-2018

W dniu 20 lutego br. swój doktorat obroniła trzecia osoba z dziedziny edukacyjnej analizy transakcyjnej. Włodzimierz Świątek swoją dysertację doktorską poświęcił przemocy szkolnej i charakteryzując zjawisko z punktu widzenia edukacyjnej analizy transakcyjnej. Promotorem pracy był prof. nadzw. dr hab. Jarosław Jagieła, funkcję promotora pomocniczego pełniła dr Anna Pierzchała. Recenzenci to: dr hab. Dorota Pankowska, profesor na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz dr hab. Izabela Krasiejko profesor AJD w Częstochowie oraz dyrektor Instytutu Pedagogiki.

Gratulujemy!

15-02-2018

17 maja 2018 roku odbędzie się II e-Konferencja naukowa z cyklu Edukacja-Analiza-Transakcje. Tym razem temat przewodni brzmi: "Relacje i modele transakcyjne".

28-12-2017

logo AJD

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej otrzymał Nagrodę Pierwszego Stopnia JM Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za osiągnięcia naukowe w roku 2017

16-03-2017

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

oraz

Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania,

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,

zapraszają na:

PIERWSZĄ OGÓLNOPOLSKĄ E-KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE

Teoria i Praktyka

https://wp.ajd.czest.pl/konferencja 

Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2017 roku, drogą elektroniczną, co oznacza, że możecie Państwo uczestniczyć w niej z dowolnego miejsca, mając dostęp do sieci Internet. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 roku.

13-02-2017

Od 15.11.2016 r. do 31.12.2018 r. Towarzystwo Edukacji Otwartej wraz z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, w oparciu o umowę konsorcjum, realizują projekt „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” finansowany w kwocie 4.644.366,00 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Otwartej (MEN/2016/DWKI/1220). Zasadnicza część współpracy między TEO a AJD dotyczy przeprowadzenia projektu badawczego o zasięgu krajowym, którego celem jest ewaluacja realizowanych działań służących pilotażowemu wdrożeniu tutoringu szkolnego jako nowej metody wychowawczej do 76 szkół w Polsce.

01-02-2017

 

Ostatnimi czasy Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej poszerzyła się o dwie wartościowe publikacje. Pierwsza, autorstwa dr Doroty Gębuś i dr Anny Pierzchały, pokazuje jakie związki występują pomiędzy umiejętnościami twórczymi nauczycieli a ich uwarunkowaniami osobowościowymi Druga natomiast, autorstwa dr Zbigniewa Łęskiego na podstawie wnikliwych badań charakteryzuje relacje, jakie łączą użytkownika z komputerem. Okazuje się bowiem, że maszyna nie musi pozostać bezduszna, a w kontakcie zyskuje w naszych oczach określone ludzkie cechy…

01-10-2016

 

25 września 2016 roku, członkowie ZBEAT na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej wzięli udział w I Konferencji Analizy Transakcyjnej. Konferencja stała się niebywałą okazją do zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich liczących się środowisk zajmujących się AT w Polsce, ale także zaprezentowania polskiego dorobku tej koncepcji przed jej uznanymi, międzynarodowymi przedstawicielami Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej w tym Julie Hay z Wielkiej Brytanii (nauczyciel i superwizor w dziedzinie organizacji, edukacji i psychoterapii) oraz Dominique Dye z Francji (nauczyciel i superwizor w dziedzinie psychoterapii). 

04-07-2016

Z inicjatywy Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie w dniach 25-26 czerwca odbyło się szkolenie 101 AT (TA 101 Course) prowadzone przez Alexandrę Piotrowską PTSTA (P) z Londynu.

13-04-2016

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować, że ukazał się kolejny, czwarty już numer czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna.

Numer jak zwykle obfituje w szereg niezwykle ciekawych tekstów. Z całą pewnością dostarczy zainteresowanym wiele nowych i cennych informacji. Czytelnik znajdzie opracowania teoretyczne, sprawozdania z badań, cz też recenzje wydawnicze. Zapraszamy do zapoznania się i do lektury:

Edukacyjna Analiza Transakcyjna - nr 4. Okładka

Czasopismo w 2015 roku zostało wpisane na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 6 punktów.

01-04-2016

 

W dniach 19 i 20 marca w Krakowie zorganizowane zostało szkolenie AT 101, poprowadzone przez Alexandrę Piotrowską CTA, PTSTA – certyfikowanego analityka transakcyjnego, członka Brytyjskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (United Kingdom Association for Transactional Analysis). W szkoleniu uczestniczyła Adrianna Sarnat-Ciastko – członek ZBEAT. Możliwość poznania się obu pań, pozwoliła na podjęcie rozmów o możliwej współpracy z UKATA. O jej ewentualnych konsekwencjach – będziemy informować na bieżąco.

 

01-04-2016

Ostrów Wielkopolski - herb 

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej przejął patronat naukowy i merytoryczny nad planowaną innowacją pedagogiczną w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem innowacji jest modyfikacja realizowanych w szkole celów wychowania, poprawa skuteczności jej działania na polu dydaktycznym i wychowawczym, zwiększenie motywacji do nauki oraz wzięcie przez uczniów odpowiedzialności za własne decyzje w czym pomocna ma być analiza transakcyjna. Mamy nadzieję, że nawiązana z inicjatorkami tego pomysłu współpraca wyda w przyszłości dobre owoce.

 

03-03-2016

Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej zdecydowało się w swoim najnowszym biuletynie "Skrypt" zaprezentować nasz Zespół i nasze dokonania. To piękne uczucie być częścią międzynarodowej społeczności, która zajmuje się tą uniwersalną, ponadkulturową koncepcją. Mamy nadzieję, że ta prezentacja przyniesie w przyszłości wspaniałe owoce.

https://www.itaaworld.org/sites/default/files/itaa-pdfs/the-script/script-2016/ITAA%20The%20Script%202016-02.pdf

04-01-2016

Wspaniały prezent na Święta Bożego Narodzenia sprawiło nam Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nowo opublikowanej części B wykazu czasopism naukowych zadebiutowała „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, której od razu przyznano aż 6 punktów!

Okładki czasopisma

13-12-2015

  Ukazał się kolejny doroczny raport ICI Journals Master List tworzony przez Index Copernicus International. W Raporcie znaleźć można informacje o 3400 czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, które zawierają podstawowe dane o dyscyplinach naukowych, redakcjach, autorach oraz ich ocenę ICV (Index Copernicus Value). Jedną z pozycji w opublikowanej liście zajęła po raz pierwszy „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, której przyznano 54,86 punktów ICV.

http://journals.indexcopernicus.com/Edukacyjna+Analiza+Transakcyjna,p24782810,6.html

  Należy zaznaczyć, że to udany debiut. Biorąc pod uwagę pozostałe czasopisma tworzone przez pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, spośród 10 z nich obecnych na Journals Master List, „EAT” zajęła 5 miejsce.

  Z uwagą czekamy na ewaluację naszego czasopisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O jej efektach z pewnością poinformujemy.

Zapraszamy do współpracy!
 
13-12-2015

 W dniu 7 grudnia gościem Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Studenckiego Naukowego Koła Terapeutów był Włodzimierz Światek. Znany psycholog, psychoterapeuta, trener coach i facylitator.

Włodzimierz Świątek

 

01-12-2015 03-10-2015

Chyba żadna inna koncepcja pedagogiczna nie przystaje tak bardzo do poszukiwań w obszarze edukacyjnej analizy transakcyjnej jak właśnie tutoring. Co jednak na temat tutoringu wie przeciętny polski nauczyciel ? Z reguły niewiele, a przecież założenia i praktyka tutoringu ma w naszym kraju zarówno swoją tradycję, jak również swoich obecnych zaangażowanych zwolenników, którzy z pasją wdrażają tego rodzaju projekt do polskiego systemu oświatowego.

Skan okładki

25-09-2015

W czasie ostatniej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Diagnozy Edukacyjnej, która odbyła się na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  swój dorobek w zakresie opracowywania własnych narzędzi diagnostycznych miał okazję przedstawić cały Zespół EAT.  Analiza  transakcyjna stanowiła oddzielną sekcję tematyczną.

 

25-09-2015

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnozy Edukacyjnej na swoich obradach w dniu 17 września 2015 r. przyznał w konkursie na najlepszą pracę doktorską w zakresie diagnozy edukacyjnej dr Adriannie Sarnat-Ciastko.

17-07-2015

Pragniemy poinformować o miłym dla nas fakcie i powodzie naszej dużej satysfakcji. Otóż, w lipcowym numer br. najbardziej prestiżowego czasopisma poświęcono analizie transakcyjnej, jakim jest wydawany przez Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (ITAA -International Transactional Analysis Association) periodyk naukowy „Transactional Analysis Journal” zamieszczono artykuł dwojga członków naszego Zespołu – dr Doroty Gębuś i prof. Jarosława Jagieły.

* * *

Artykuł nosi tytuł: What’s In a Name? Name Giving, Identity, and Script Formation i jest poświęcony znaczeniu posiadanego imienia w formowaniu się skryptu jednostki. Znacznie rozszerzona, uzupełniona i zmieniona forma tego tekstu ukaże się wkrótce w czwartym numerze „Edukacyjne Analizy Transakcyjnej” w wersji polsko- i angielskojęzycznej jako Nadanie imienia – początek biografii a skrypt (Name giving – the beginning of the biography and the script).

17-07-2015

 

We wstępie czytamy:

Wydaje się, że metodologia badań jakościowych nieodwołalnie wkroczyła w obszar dociekań edukacyjnych. Jednocześnie osoby stykające się po raz pierwszy z terminami pojawiającymi się w tym właśnie paradygmacie badawczym jakże często odczuwają pewnego rodzaju zagubienie. Prezentowane opracowanie leksykalne adresowane jest zatem głównie do studentów przygotowujących swoje prace licencjackie i magisterskie, jak również do doktorantów projektujących dopiero procedury badawcze dla swoich przyszłych dysertacji. Należy przypuszczać, że także w dziedzinie edukacyjnej analizy transakcyjnej badania jakościowe znajdą swoje poczesne i znaczące miejsce.

 

17-07-2015

 

Dlaczego analiza transakcyjna? Czemu właśnie tej koncepcji terapeutycznej poświęcamy tyle uwagi i czy widzimy zastosowania wspomnianego kierunku psychoterapii w edukacji? Gdzie dostrzegamy szanse i możliwości wykorzystania określonych założeń lub modeli teoretycznych AT w konkretnej i codziennej praktyce nauczyciela lub wychowawcy?

Na te pytania autorzy książki starają się odpowiedzieć w trakcie pięciu odbytych ze sobą rozmów. Książka nie jest zatem typową monografią, gdyż tutaj istotne treści pojawiają się nieco implicite – podczas dzielenia się wiedzą, przemyśleniami, wątpliwościami, a przede wszystkim życiowym doświadczeniem. Czytelnik ma dzięki temu możliwość uczestniczenia w dyskusji nauczyciela i uczennicy. Może spoglądać z dwóch różniących się od siebie perspektyw.

 

29-05-2015

Od kilku lat jeden z najbardziej znanych polskich pedagogów prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski prowadzi swój niezwykle popularny w środowisku akademickim blog.

W czwartek 28 maja ukazała się tam również informacja o Zespole i nie tylko. Miła niespodzianka !

Zachęcamy do przeczytania:
29-05-2015

 

Jeden z członków Zespołu - dr Zbigniew Łęski - rozpoczął badania związane z poznaniem charakteru relacji człowiek-komputer. Pierwszym etapem jest próba poznania przypisywanej urządzeniu przez użytkownika struktury stanów Ja. W tym celu wykorzystano odpowiednio zmodyfikowany i dostosowany egogram przymiotnikowy autorstwa prof. Jarosława Jagieły. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Link do ankiety on-line:

http://www.wp.ajd.czest.pl/ankiety/index.php/771343/lang/pl

22-04-2015

 

18 kwietnia 2015 r. w ramach seminarium naukowego organizowanego przez Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej odbyło się długooczekiwane spotkanie z prof. zw. dr hab. Lidią Grzesiuk. Podczas kilku godzin pani profesor nie tylko udzieliła szeregu znaczących konsultacji, ale przede wszystkim poprowadziła wykład otwarty „Jak korzystać z psychoterapii?”.

 

16-03-2015

Słowami „Spondeo ac polliceor” – „Przyrzekam i obiecuję” dr Adrianna Sarnat-Ciastko ślubowała środowisku akademickiemu reprezentowanemu przez promotora dr hab., prof. AJD, Jarosława Jagiełę, wierne dążenie do prawdy zgodnie z obyczajami na chwałę Boga i Ojczyzny. Uroczysta promocja doktorska odbyła się 10 marca 2015 r. w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ Akademii Ignatianum.

 

28-02-2015

W ostatnich dniach zakończyły się prace wydawnicze nad trzecim już numerem czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”. Numer jak zwykle obfituje w szereg wartościowych artykułów.

24-02-2015

Polskie Towarzystwo Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej z Krakowa (które w ostatnim czasie przekształciło się w Polskie Integratywne Towarzystwo Analizy Transakcyjnej) w dniach 7-8 lutego zorganizowało seminarium naukowe i szkolenie z obszaru edukacyjnej analizy transakcyjnej.

 

22-12-2014
Następny już z rzędu doktorat z edukacyjnej analizy transakcyjnej przyniósł kolejne wyróżnienie. Obrona dysertacji, obecnie już dr Adrianny Sarnat-Ciastko, która miała miejsce 16 grudnia stała się prawdziwą ucztą intelektualną dla całej komisji oraz zgromadzonych licznie gości i obserwatorów.
10-12-2014
 
Dziekan i Komisja Doktorska Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie mają zaszczyt poinformować o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
mgr Adrianny Sarnat-Ciastko.
 
Temat dystertacji:
 
"Tutoring w polskim systemie oświaty. Badania nad rozwojem metody tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem efektów jej stosowania dla nauczyciela i ucznia w ujęciu analizy transakcyjnej".
 
Promotor: dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła
Recenzenci: dr hab. prof. UMCS Dorota Pankowska, prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska
 
Obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00, w sali numer 8 w budynku Zofijówki Akademii Ignatianum w Krakowie, przy ulicy Kopernika 26
16-07-2014
W zakładce „Czasopismo” pojawił się kolejny numer „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. W nim szereg artykułów prezentujących zarówno inspirujące przestrzenie teoretyczne, jak i interesującą praktykę badawczą. Zachęcamy do jego lektury jednocześnie zapraszając do współtworzenia kolejnej odsłony. Wszystkie szczegóły takiej współpracy znajdują się tutaj: http://www.eat.ajd.czest.pl/czasopismo/index.php?page=informacje-dla-autorow
 
Bezpośredni link do nowego numeru czasopisma w wersji pdf:  EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA NR 2  
 
28-04-2014

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału  Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja poświęcona „Socjoterapii – jako formie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej był reprezentowany przez prof. Jarosława Jagiełę oraz dr Zbigniewa Wieczorka.

 

27-02-2014
W styczniu 2014 dr Zbigniew Wieczorek oraz dr Zbigniew Łęski odwiedzili Zespół Szkół Rolniczych w Hańczowej, z którym we wrześniu 2013 podpisaliśmy porozumienie o współracy. Na miejscu nasi przedstawiciele przeprowadzili szkolenia dla młodzieży z zakresu asertywności, komunikowania się oraz edukacji medialnej. Był to pierwszy tego typu wyjazd, ale w planach są już kolejne szkolenia - tym razem nie tylko dla młodzieży, ale także dla grona pedagogicznego.
20-01-2014

Na początku stycznia 2014 roku Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, który od 2010 roku funkcjonuje na Wydziale Pedagogicznym AJD, rozpoczął internetowe badania nad aktywnością osób dorosłych. W założeniach mają one przybliżyć obraz współczesnego Polaka w kontekście jego osobowości, predyspozycji, podejmowanej przez niego działalności, a także opinii dotyczących wybranych aspektów kształcenia.

Na ile dostrzegamy własne mocne strony i wykorzystujemy je animując środowisko lokalne? Czy jesteśmy aktywni i twórczy? Czy preferujemy pracę z ludźmi, a może wolimy działać samodzielnie? Jak bardzo korzystamy z komputera? Czy potrafimy dostrzec, jakie przyczyny leżą u podstaw sukcesu bądź niepowodzenia edukacyjnego? Te pytania leżą w centrum zainteresowań dr. Zbigniewa Wieczorka, dr. Zbigniewa Łęskiego, dr Doroty Gębuś, dr Edyty Widawskiej, dr Anny Pierzchały i mgr Adrianny Sarnat-Ciastko – członków Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Co ważne – zgodnie z podstawowymi założeniami działalności Zespołu punktem odniesienia w prowadzonych badaniach jest koncepcja analizy transakcyjnej. Stąd też prócz ankiet, zbierających dane pozwalające opisać powyższe problemy, badani proszeni są o wypełnienie egogramu strukturalnego, który służy określeniu poziomu wykorzystywania przez nich poszczególnych stanów Ja.

W badaniach mogą wziąć udział zarówno studenci, absolwenci i pracownicy Akademii im. Jana Długosza, jak również osoby, które choć nie są związane w ten sposób z naszą uczelnią, są zainteresowane poruszaną problematyką. Wszystkich tych, którzy wyrażają chęć uczestnictwa zapraszamy na stronę:


http://www.wp.ajd.czest.pl/ankiety/index.php/314471/lang-pl

Wystarczy kliknąć „Dalej”, by przejść do opcji wypełniania kwestionariusza egogramu oraz sześciu krótkich ankiet dodatkowych. Członkowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej dziękując za poświęcony czas i uwagę proszą o szczere odpowiedzi na wszystkie zawarte w badaniu pytania gwarantując jednocześnie o jego anonimowości.

Zapraszamy do udziału!

19-01-2014

Mimo, że od października ubiegłego już roku, na naszej stronie nie pojawiały się kolejne informacje dotyczące podejmowanej przez Zespół Badawczy EAT działalności, nie oznacza bynajmniej, iż jego członkowie ospale osiedli na laurach. Wręcz przeciwnie. Ostatni okres był bogaty w wydarzenia rozgrywające się na polach naukowo-badawczym, wydawniczym czy szkoleniowo-warsztatowym. Przełom roku stanowi naturalny czas podsumowań, dlatego warto również tutaj pokusić się o takie zestawienie.

12-10-2013

 

Wyjazd Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej na seminarium naukowe do Wysowej stworzył nie tylko przestrzeń do dyskusji, ale także poznania inspirującego otoczenia. W bogatym wielokulturowym krajobrazie szczególne miejsce zajmuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Placówka jest z pewnością z wielu powodów unikatową na mapie polskiego systemu oświaty, dlatego tym bardziej jest nam miło poinformować, iż nawiązaliśmy z nią stały kontakt.

 

19-09-2013

    Niezwykle trudno wyrwać się z codzienności, aby spotkać się w gronie ludzi, z którymi nie tylko warto spędzić czas, by pogłębiać relacje, ale także można podjąć szereg wartościowych dyskusji. Taka okazja zdarzyła się w naszym Zespole już po raz drugi. Od 4 do 8 września mieliśmy możliwość odbyć ponowne sympozjum naukowe, które tym razem miało miejsce w Wysowej – wyjątkowej miejscowości położonej blisko granicy polsko-słowackiej

 

27-08-2013

 

W ramach podstawowego kursy pedagogicznego kolejna grupa nauczycieli szkół artystycznych z całego kraju poznawała tajniki edukacyjnej analizy transakcyjnej. Szkolenie o charakterze seminaryjno – warsztatowym
w dniach 15 – 16 sierpnia prowadził w Warszawie prof. Jarosław Jagieła.

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych - logo

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

26-06-2013
Pełna, elektroniczna wersja publikacji, które wydane były nakładem Wydawnictwia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dostępne są w Bibliotece Cyfrowej AJD. Wszyscy zanitersowani mogą skorzystać z dostępnych linków, które znajdują się w zakładce "Nasza biblioteka". Zapraszamy do lektury.
12-06-2013
W dniach 10-12 czerwca 2013 roku członkowie Zespołu Badawczego wzięli udział w Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych w Łodzi. Uzyskane doświadczenia, wiedza i umiejętności przyczynią się do podjęcia nowych wyzwań badawczych w zakresie możliwości wykorzystania podejścia jakościowego do eksploracji badawczych na gruncie edukacyjnej analizy transakcyjnej.
18-04-2013

 

Bez wątpienia 15 kwietnia 2013 r. był dla członków Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, wyjątkowo ważny. Działo się to za sprawą prof. dr hab. Doroty Pankowskiej, która przybyła do nas z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po to, by w otwartym wykładzie móc wyrazić swoje zdanie dotyczące „Możliwości wykorzystania edukacyjnej analizy transakcyjnej w pracy pedagogicznej”.

 

13-04-2013
W dniu 15 kwietnia o godz. 15.00, sala 54 przy ulicy Waszyngtona 4/8,
odbędzie się wykład otwarty
dr hab. prof. UMCS
Doroty Pankowskiej
na temat:
Możliwości wykorzystania
edukacyjnej analizy transakcyjnej
w pracy pedagogicznej
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
13-03-2013

SPONDEO AC POLLICEOR


W dniu 12 marca 2013 r. w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ  Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się promocja doktorska dr Anny Pierzchały.

 

05-02-2013
W jednym z wcześniejszych naszych newsów wspominaliśmy o wystąpieniu prof. Jarosława Jagieły na ubiegłorocznej XVIII Konferencji Diagnozy Edukacyjnej. Pełen tekst tego wystąpienia („Analiza transakcyjna jako metoda diagnozy pedagogicznej”) przeczytać możemy na stronie:
http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVIII_KDE/XVIII%20KDE%20-%20referaty/Jagiela.pdf

lub w naszej zakładce PUBLIKACJE.
21-11-2012
Zamieszczamy kilka zdjęć z opisanej w poprzednim newsie obrony pracy doktorskiej Anny Pierzchały. I jeszcze raz gratulujemy :).
08-11-2012

W dniu 6 listopada 2012 r. w zabytkowej willi „Zofiówka” Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Anny Pierzchała dotycząca edukacyjnej analizy transakcyjnej. Temat rozprawy to: Pasywność szkolna w analizie transakcyjnej. Studium relacji nauczyciela z uczniem. Promotorem doktoratu był prof. nadzw. dr hab. Jarosław Jagieła. Recenzentki to prof. zw. dr hab. Maria Braun-Gałkowska z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz dr hab. Dorota Pankowska reprezentująca Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.

21-10-2012

Członkowie Zespołu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w dniach 12-14 października wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej w ramach Szkoły Letniej Analizy Transakcyjnej, która odbywała się pod hasłem „Perspektywa skryptu – skrypt w perspektywie”. W przestronnych salach konferencyjnych Hotelu Polskiego „Pod Białym Orłem” tuż przy Bramie Floriańskiej w Krakowie, przez trzy dni certyfikowani Analitycy Transakcyjni dr Cristina Caizzi z Włoch, Anette Dielmann z Niemiec oraz Sylvie Monin ze Szwajcarii, prezentowali uczestnikom warsztatów najnowsze założenia dotyczące analizy skryptu w obszarach: psychoterapeutycznym, consuellingowym i organizacyjnym. Warto dodać, iż międzynarodowy charakter spotkania podkreślała znacząca obecność przedstawicieli Ukraińskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

 

18-09-2012

Referat poświęcony zastosowaniu analizy transakcyjnej w diagnozowaniu pedagogicznym przedstawił prof. Jarosław Jagieła. Z tym i z innymi wystąpieniami konferencyjnymi można zapoznać się w opracowaniu, które – co rzadko spotykane ! – jest przygotowywane zawsze przed rozpoczęciem obrad.

18-09-2012

Warszawskie Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, mające swoją siedzibę na Nowym Świecie, włączyło tematykę edukacyjnej analizy transakcyjnej do programu przygotowania pedagogicznego nauczycieli. W dniach 16-17 sierpnia br. aktualni i przyszli nauczyciele różnego rodzaju szkół artystycznych (plastycznych, muzycznych, teatralnych itd.) uczyli się podstaw AT. Zajęcia prowadzone przez prof. Jarosława Jagiełę miały charakter seminaryjno-warsztatowy.

18-09-2012

W ostatnim czasie ukazało się ważne opracowanie naukowe pod redakcją dra Mariusza Gajewskiego „Grupy kultowe: uwarunkowania społeczne”, WAM, Kraków 2012, poświęcone społecznym aspektom funkcjonowania sekt.

05-06-2012

 Od 2008 roku w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich ALA we Wrocławiu oraz Częstochowie wdrażana jest metoda tutoringu. Proponowana metoda, którą najkrócej zdefiniować można mianem wychowawstwa indywidualnego, stanowi swoistą alternatywę dla wychowawstwa klasowego – wychowawstwa z nadania. Ta nowa, w przestrzeni polskiej oświaty, inicjatywa jest interesującym polem do działań badawczych również w kontekście edukacyjnej analizy transakcyjnej. Taka możliwość została dostrzeżona przez członka Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Adriannę Sarnat-Ciastko, która nawiązała owocny kontakt z Kolegium Tutorów – instytucją promującą i wdrażającą metodę tutoringu szkolnego w szkołach publicznych, która działa pod skrzydłami Towarzystwa Edukacji Otwartej z Wrocławia (TEO). Współpraca ta, jak dotąd pozwoliła m.in. na reprezentowanie ZBEAT podczas dwóch istotnych spotkań:

13-04-2012

W ostatnim okresie otrzymaliśmy dwa ważne listy od czołowych przedstawicieli europejskich i polskich towarzystw analizy transakcyjnej.

27-03-2012

Ponad 100 słuchaczy 20 marca w auli 121 z zainteresowaniem wysłuchało wystąpienia Vice-president European Association for Transactional Analysis, Prezes Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej Magdaleny Sękowskiej, które poświęcone było zastosowaniu AT do wspomagania rozwoju człowieka w różnych aspektach jego życia.  Inicjatorem, przeznaczonego przede wszystkim dla studentów Wydziału Pedagogicznego AJD, seminarium naukowego stał się dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Spotkanie nie odbyłoby się jednak bez wsparcia ze strony Dziekana Wydziału Pedagogicznego dr. hab. prof. AJD Andrzeja Gofrona.

22-03-2012

W marcowym numerze „Nowej Szkoły" Profesor Bolesław Niemierko w swoim stałym felietonie pisze m. in. o nas tak:„Przejdźmy teraz do klasy szkolnej, w której młodzież zdobywa ostrogi początkujących dorosłych. Profesor Jarosław Jagieła, kierujący prężnym zespołem badawczym AT w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie („Analiza transakcyjna w edukacji”, 2011), zastosował tę analizę do popularnej w Polsce teorii kształcenia wielostronnego Wincentego Okonia...

15-03-2012

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej działający na Wydziale Pedagogicznym AJD zaprasza na spotkanie poświęcone zastosowaniu Analizy Transakcyjnej do wspomagania rozwoju człowieka w różnych aspektach jego życia, w którym uczestniczyć będzie Magdalena Sękowska Vice-president European Association for Transactional Analysis, Prezes Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 marca br. o godzinie 16:30 w sali 124 w murach naszej Akademii przy ulicy Waszyngtona 4/8.
 

20-11-2011

4 listopada członkowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, w osobach profesora Jarosława Jagieły, doktor Edyty Widawskiej i Sylwi Kity oraz Adrianny Sarnat-Ciastko,  mieli  możliwość uczestniczenia w szkoleniu EATA OUTREACH PROGRAM. Szkolenie to zostało zorganizowane przy współudziale Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej (EATA) przez Polskie Stowarzyszenie Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Celem szkolenia, prócz nawiązania bez wątpienia cennych kontaktów z analitykami transakcyjnymi działającymi tak w Polsce jak i poza jej granicami, było zapoznanie się z działalnością EATA. Prezentacji owej organizacji dokonały przedstawicielki zarządu tegoż stowarzyszenia w osobach Sabine Klingenberg (przewodniczącej EATA), Jenny Bridge oraz Pascal Theobald.
Szkolenie podzielone było na dwie sekcje: organizacyjną i psychoterapeutyczną, w ramach których poruszone zostały m.in. kwestie stylów przywództwa oraz gier transakcyjnych.

20-11-2011

„Metody oceny kompetencji interpersonalnych nauczyciela. Model Okno Johari i diagram dyskontowania transakcyjnego, jako postulowane narzędzia badań pedeutologicznych” to temat wystąpienia w dniu 14 listopada 2011 r. prof. Jarosława Jagieły na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Podstawy Edukacji. Propozycje metodologiczne” w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

20-10-2011

W ostatnich czasie dwie osoby będące członkami Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy transakcyjnej otworzyły swoje przewody doktorskie na Wydziale Pedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie.

12-10-2011

W daniach 23-25 września 2011 r. odbyło się wyjazdowe seminarium naukowe Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Bobolicach k/Częstochowy.
Obrady były poświęcone głównie nad projektem dalszych badań naukowych. Skupiono się również nad propozycją wydawania stałego periodyku poświęconego analizie transakcyjnej oraz szeroko rozumianemu wychowaniu i edukacji.
Nie zabrakło też czasu na wycieczki i wspinaczkę skałkową.

20-02-2011

„Twój skrypt życiowy – diagnoza cech osobowości i skryptu życiowego” to kolejne szkolenie zorganizowane w dniach 14-19 lutego 2011 r. przez Grupę Doradczo-Szkoleniową „Transmisja” i Polskie Towarzystwo Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej w Krakowie.
Zajęcia były prowadzone przez psychoterapeutki z Kijowa: Katerynę Bulgakov, Zarinę Sevalnevę i Natalię Isaievę.  W szkoleniu brali udział mgr Anna Pierzchała, mgr Adrianna Sarnat-Ciastko i prof. Jarosław Jagieła.

20-06-2010

W dniach 18-19 czerwca 2010 r. odbyło się szkolenie prowadzone przez Cleuda Steinera. Ucznia Erica Berne’a oraz jednego z najbardziej znanych przedstawicieli analizy transakcyjnej na świecie. Organizatorem szkolenia „Dwa dni z Claudem Steinerem” było Polskie Towarzystwo Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Uczestnikiem zajęć był dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD.Polityka prywatności