Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły

 

 

Książka to zbiór artykułów poświęconych m. in. analizie transakcyjnej, jakie ukazały się w kwartalniku „Psychologia w szkole” i magazynie psychologicznym „Charaktery” w latach 2004–2005. Odnajdujemy tu teksty dotyczące zarówno gier transakcyjnych, jak i pasywności uczniowskiej, czy autentyczności uczniowskiego sukcesu wynikającej ze skryptowego przesłania bycia wygrywającym lub przegrywającym w szkole. Autor we wstępie pisze: „Rzeczywistość psychologiczną szkoły trudno opisać za pomocą niewielu jednoznacznych terminów i nie budzących wątpliwości kategorii pojęciowych. Nie sposób bowiem wymienić bogactwa zdarzeń i myśli, postaw i uczuć, pragnień czy działań, jakie można dostrzec w szkolnej społeczności. Stąd też prezentowana książka dotyka wybranych kwestii oraz zagadnień. W praktyce i w rzeczywistości szkolnej najważniejsza i niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, jest relacja między tym, który może być przewodnikiem, a tym, który pragnie się dopiero czegoś dowiedzieć i szuka swojej drogi w życiu. Jest to relacja, która w najlepszym wypadku łączy mistrza z adeptem. Jakość tego zdarzenia decyduje zawsze o tym, czym szkoła w swej istocie jest, a czego niejednokrotne bywa pozbawiona, co sprawia, że przestaje być miejscem rozwoju stając się polem walki i rywalizacji.”

 Polityka prywatności