Aktualności

25-09-2015

Edukacyjna analiza transakcyjna na XXI Konferencji PTDE


W czasie ostatniej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Diagnozy Edukacyjnej, która odbyła się na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  swój dorobek w zakresie opracowywania własnych narzędzi diagnostycznych miał okazję przedstawić cały Zespół EAT.  Analiza  transakcyjna stanowiła oddzielną sekcję tematyczną.

 

Zaprezentowano następujące wystąpienia:
  • dr Edyta Widawska – Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów;
  • dr Anna Pierchała – Koncepcja dyskontowania transakcyjnego w analizie rzeczywistości edukacyjnej – diagnostyka i przykłady zastosowania;
  • dr Adriana Sarnat-Ciastko – Konstruowanie i możliwości wykorzystania „Kalejdoskopu sytuacji szkolnych” – zestawu narzędzi badawczych dla edukacji analityków transakcyjnych;
  • dr Zbigniew Łęski – Szkolne gry transakcyjne we wspomnieniach studentów;
  • dr Dorota Gębuś – Struktura osobowości nauczycieli i uczniów – analiza funkcjonowania w stanach Ja na podstawie wybranych sytuacji szkolnych;
  • dr Zbigniew Wieczorek – Wykorzystanie narzędzi projekcyjnych w analizie transakcyjnej. Na sesji plenarnej próbę odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego analiza transakcyjna ? O zastosowaniu jednej z koncepcji psychologicznych w edukacji", podjął prof. Jarosław Jagieła.

Trzeba tu wspomnieć, że Polskie Towarzystwo Diagnozy Edukacyjnej działa od wielu lat niezwykle prężnie. Patronuje mu od samego początku jeden z najbardziej znanych polskich metodologów prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko. Dwudziesta już pierwsza konferencja poświęcona była zastosowaniom diagnozy edukacyjnej. Obok wspomnianej już sekcji EAT pojawiły się m.in. takie obszary tematyczne jak: podstawowe problemy diagnostyki edukacyjnej, diagnoza rozwojowa, analizy statystyczne wyników diagnoz edukacyjnych, diagnozowanie ryzykownych zachowań, czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz szereg innych. W przerwach obrad nie zabrakło ciekawych spotkań i dyskusji oraz chwil na rekreację np. zwiedzania miasta z przewodnikiem, w tym podziwianie panoramy Bydgoszczy w czasie przejażdżki po rzece statkiem. Następna coroczna konferencja odbędzie się na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i będzie dotyczyła uwzględniania problematyki twórczości w diagnostyce edukacyjnej. Nie wykluczone, iż również i w tym sympozjum naukowym swój udział zaznaczą członkowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności