Aktualności

20-01-2014

Weź udział w ankiecie


Na początku stycznia 2014 roku Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, który od 2010 roku funkcjonuje na Wydziale Pedagogicznym AJD, rozpoczął internetowe badania nad aktywnością osób dorosłych. W założeniach mają one przybliżyć obraz współczesnego Polaka w kontekście jego osobowości, predyspozycji, podejmowanej przez niego działalności, a także opinii dotyczących wybranych aspektów kształcenia.

Na ile dostrzegamy własne mocne strony i wykorzystujemy je animując środowisko lokalne? Czy jesteśmy aktywni i twórczy? Czy preferujemy pracę z ludźmi, a może wolimy działać samodzielnie? Jak bardzo korzystamy z komputera? Czy potrafimy dostrzec, jakie przyczyny leżą u podstaw sukcesu bądź niepowodzenia edukacyjnego? Te pytania leżą w centrum zainteresowań dr. Zbigniewa Wieczorka, dr. Zbigniewa Łęskiego, dr Doroty Gębuś, dr Edyty Widawskiej, dr Anny Pierzchały i mgr Adrianny Sarnat-Ciastko – członków Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Co ważne – zgodnie z podstawowymi założeniami działalności Zespołu punktem odniesienia w prowadzonych badaniach jest koncepcja analizy transakcyjnej. Stąd też prócz ankiet, zbierających dane pozwalające opisać powyższe problemy, badani proszeni są o wypełnienie egogramu strukturalnego, który służy określeniu poziomu wykorzystywania przez nich poszczególnych stanów Ja.

W badaniach mogą wziąć udział zarówno studenci, absolwenci i pracownicy Akademii im. Jana Długosza, jak również osoby, które choć nie są związane w ten sposób z naszą uczelnią, są zainteresowane poruszaną problematyką. Wszystkich tych, którzy wyrażają chęć uczestnictwa zapraszamy na stronę:


http://www.wp.ajd.czest.pl/ankiety/index.php/314471/lang-pl

Wystarczy kliknąć „Dalej”, by przejść do opcji wypełniania kwestionariusza egogramu oraz sześciu krótkich ankiet dodatkowych. Członkowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej dziękując za poświęcony czas i uwagę proszą o szczere odpowiedzi na wszystkie zawarte w badaniu pytania gwarantując jednocześnie o jego anonimowości.

Zapraszamy do udziału!Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności