Wstęp do analizy transakcyjnej

 

We wstępie do książki czytamy: „Istotą szkoły, podobnie jak każdej innej instytucji życia społecznego, są interakcje międzyosobowe. Czymże bowiem innym jest proces wychowania i nauczania, jak nie specyficznym rodzajem relacji między nauczycielem i jego uczniami. Podobne kontakty zachodzą wśród nauczycieli, kierownictwa szkoły, rodziców. Ciągle jednak mówi się o złych stosunkach międzyludzkich, jakie panują w szkolnictwie. Uczniowie skarżą się na niewłaściwy sposób traktowania ich przez nauczycieli, nauczyciele na złą atmosferę w gronie pedagogicznym („pokój nauczycielski” stał się swoistym synonimem tego zjawiska), rodzice z kolei na infantylne traktowanie ich przez wychowawców. Szkoła pełna jest ukrytych transakcji, przekłamanych ról, wadliwych postaw życiowych, a przede wszystkim bogactwa gier interpersonalnych. Analiza tych zjawisk może okazać się płodna nie tylko z poznawczego punktu widzenia, ale również niezwykle cenna w wymiarze czysto praktycznym”.

Ta niewielka książeczka będąca pierwszym w Polsce opracowaniem nawiązującym do edukacyjnej analizy transakcyjnej okazała się niezwykle przydatna dla wielu studentów nowo powstałej specjalności pedagogika społeczna, którzy zdecydowali się przygotować swoje prace magisterskie z tej właśnie dziedziny.

 Polityka prywatności