Oferta szkoleń

 
 
 

 

Osoba prowadząca

Temat

zajęć o charakterze warsztatowym

i seminaryjnym

 

Adresaci

 

dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD

pedagog społeczny, terapeuta

kierownik ZBEAT

 

 

 

 • Rodzaje adaptacji osobowości.

W oparciu o koncepcję AT prezentacja różnych patologicznych typów charakterologicznych i konsekwencji jakie stąd wynikają dla relacjach interpersonalnych.

 • Puszki i Kolczatki, czyli o dobrym i złym głaskaniu innych

Zajęcia dotyczą otrzymywania wsparcia psychologicznego oraz udzielania ich innym osobom.

 • Gry międzyludzkie, czyli meandry komunikacji interpersonalnej.

Gry psychologiczne są ukrytymi i podstępnymi sposobami manipulacji w relacjach międzyludzkich. Jak nim przeciwdziałać ?

 • Jak unikać konfliktów interpersonalnych.

W oparciu o koncepcje AT ukazanie praktycznych sposobów unikania napięć i nieporozumień z innymi.

 • Jak sobie radzić z trudnymi uczniami ?

Trudni i niezdyscyplinowani uczniowie zdarzają się wszystkim nauczycielom. Czy istnieją metody radzenia sobie w takich sytuacjach ? Okazuje się, że tak.

 • Jestem przyjacielem i mam przyjaciół.

Co sprzyja, a co szkodzi budowaniu dobrych przyjacielskich relacji z innymi ? Na czym polegają bliskie i serdeczne relacje między ludźmi, a co im szkodzi ?

 

A, B

 

 

 

A, B

 

 A ,B

 

 

 A, B

 

 

 B

 

 

C

 

 

 

dr Edyta Widawska, pedagog społeczny, członek ZBEAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje społeczne

Zajęcia poświęcone budowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktu, z wykorzystaniem strategii negocjacyjnych oraz z zastosowaniem procedury mediacyjnej.

 • Wykorzystanie procesu animacji społecznej w pracy w środowisku lokalnym

Zajęcia poświęcone planowaniu strategicznemu działań ukierunkowanych na rozwiązanie sytuacji problemowej, angażujących wszystkich aktorów społeczności lokalnej związanych z problemem.

 • Wykorzystanie procesu animacji społecznej w pracy w placówkach edukacyjnych

Zajęcia poświęcone planowaniu strategicznemu działań edukacyjnych ukierunkowanych na rozwiązanie sytuacji problemowej, angażujących wszystkich aktorów społeczności szkolnej.

A, B, C

 

 

 

 A, B, C

 

 

 

A, B, C

 

 

dr Dorota Gębuś, pedagog społeczny, członek ZBEAT

 

 

 

 • Kreatywnie myśleć i działać

Jak zwiększyć swój potencjał twórczy, pokonać rutynę i wyjść poza dotychczasowe schematy działania, wykorzystując techniki i strategie kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.

 • Jak usprawnić swoją pamięć?

Rozwijanie umiejętności szybkiego i skutecznego zapamiętywania informacji, które można wykorzystać w szkole, na studiach, w pracy i codziennym życiu.

 

A, B, C

 

 

 

A, B, C

 

dr Zbigniew Wieczorek, pedagog społeczny, członek ZBEAT

 

 

 

 • Trening zachowań asertywnych

Radzenie sobie z atakiem i krytyką, reagowanie w trudnych sytuacjach, budowanie poczucia własnej wartości.

 

 • Porozumienie bez przemocy

Trening umiejętności wyrażania swoich uczuć i emocji, budowania komunikatów pozbawionych agresji, poprawa relacji międzyludzkich i jakości własnego życia. Trening w oparciu o koncepcję Marshalla B. Rosenberga.

A, B, C

 

 

 

 A, B, C

 

dr Anna Pierzchała, pedagog społeczny, członek ZBEAT

 • Przeciwdziałanie pasywności szkolnej

Zajęcia pomagające zrozumieć zjawisko pasywności w szkole w zgodzie z rozumieniem jej w koncepcji analizy transakcyjnej, wskazujące możliwości rozpoznania i przeciwdziałania jej. (Warsztat możliwy do realizacji od października 2014 roku)

B, C

 

dr Zbigniew Łęski, pedagog społeczny, członek ZBEAT

 • Edukacja medialna

Zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką. Wiedza na temat edukacji medialnej jest przydatna zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców, czy każdej innej osoby chcącej w sposób bardziej świadomy korzystać z nowych mediów. Głównym celem zajęć jest wskazanie mechanizmów działania nowych mediów oraz możliwych korzyści i zagrożeń z nich płynących. W zależności od czasu i ewentualnego dostępu do odpowiednio wyposażonej pracowni mogą być prowadzone w formie krótkiego seminarium, jak również warsztatów.

 • Technologia informacyjna w pracy pedagogicznej

Zajęcia skierowane do nauczycieli i pedagogów. Mają na celu wskazanie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w różnych aspektach pracy pedagogicznej - zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak również komunikacyjnym, czy też narzędziowym.

A, B, C

 

 

 

 

 

 

B

 

mgr Adrianna Sarnat-Ciastko,

pedagog społeczny, członek ZBEAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jak wzmocnić swoją chęć do pracy/nauki? Niezwykła moc pozwalaczy

W dzisiejszych czasach nietrudno o wypalenie zawodowe. Ilość mnożących się obowiązków, stres, skomplikowane relacje powodują, iż obniża się chęć do pracy. Szkolenie pokazuje, jak odnaleźć zagubioną motywację.

 

 • O byciu blisko. Aspekty pracy indywidualnej z uczniem

Dla jednych pytanie czy warto budować bliskie relacje z uczniem, będzie pytaniem retorycznym, dla innych indywidualny kontakt z wychowankiem jest dużym trudem. Proponowane szkolenie skierowane jest do każdej z tych grup, ponieważ pomoże zainspirować do odświeżenia kontaktu z uczniami tych pierwszych, bądź zachęcić do pogłębienia relacji z wychowankami, tych drugich.

 

 • Kim jestem w grupie, a kim są inni? Role grupowe w procesie rozwoju grupy

W ciągu swojego życia stajemy się członkami wielu różnych grup. Zdarzają się sytuacje, że w jednych czujemy się lepiej niż w drugich. Na taki stan rzeczy wpływają role, które zwykle nieświadomie w nich pełnimy. Szkolenie, pokazując czym są role grupowe, pogłębia autorefleksje uczestników i daje im narzędzia do tego, aby ze zdobytej wiedzy skutecznie skorzystać w przyszłości.

 

 

A, B, C

 

 

 

 

 A, B

 

 

 

 

 

 

A, B, C

 

 

 

 


Zajęcia są adresowane dla:

A – osób dorosłych reprezentujących różne grupy zawodowe

B – nauczycieli oraz innych pracowników oświaty

C – młodzieży

 

Uwaga.

Forma zajęć i wymiar godzin będzie dostosowywany każdorazowo do oczekiwań uczestnikówPolityka obsługi ciasteczek