Pasywność jako psychologiczne źródło trudności w pracy z osobami chronicznie bezrobotnymi

 

Streszczenie:

 

Pasywność w rozumieniu koncepcji analizy transakcyjnej to sytuacja, gdy jednostka przestaje prezentować swoją podmiotowość, zaprzestaje informacji o sobie, swoich potrzebach, dążeniach i pragnieniach.1 Zjawisko to dość często pojawia się w relacji doradczej z osobami pozostającymi przez dłuższy czas bez zatrudnienia. W artykule  przedstawiono źródła oraz manifestacje pasywności, a także zasugerowano praktyczne wskazówki pomagające ją wyeliminować. Wskazano także na cyrkularną współzależność strategii pasywnych w relacji doradca-klient.Polityka prywatności