Analiza transakcyjna w edukacji

 

Książka jest poświęcona różnym zastosowaniom analizy transakcyjnej w szeroko rozumianej edukacji. Odnajdziemy tu zatem studia nad modelem procesu wielostronnego nauczania – uczenia się i przestrzenią transakcji szkolnych (J. Jagieła). Przeczytamy o źródłach, rodzajach i konsekwencjach dyskontowania w sytuacjach problemowych ucznia (A. Pierzchała). Dowiemy się, czy AT stwarza jakieś perspektywy dla rozmienia i badania tutoringu (A. Sarnat-Ciastko)? Warto też zobaczyć, że analiza transakcyjna może znaleźć swoje zastosowania zarówno w problematyce komputeryzacji kształcenia (Z. Łęski), jak i w kształtowaniu aktywnych postaw prospołecznych i obywatelskich (E. Widawska), uczeniu zachowań asertywnych (Z. Wieczorek), czy też resocjalizacji, gdzie dużo mówi o istocie z znaczeniu nieświadomego planu życiowego nieletnich przestępców (S. Kita). Wyniki badań, jakie zaprezentowano w pracy dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania nauczycieli gimnazjów w świetle analizie transakcyjnej (J. Górnik). Całość opracowania wieńczy leksykon pojęć i terminów AT oraz propozycje dwóch typów egogramów, jako typowych metod badawczych tej właśnie koncepcji teoretycznej.

Spis treści

 
(linki prowadzą do pełnych tekstów artykułów w bibliotece cyfrowej AJD)


Wprowadzenie


Jarosław JAGIEŁA

Transakcyjny model w procesie wielostronnego nauczania–uczenia się


Jarosław JAGIEŁA

Czas i przestrzeń transakcji szkolnych


Anna PIERZCHAŁA

Źródła, rodzaje i konsekwencje dyskontowania w obliczu sytuacji problemowej w szkolnym funkcjonowaniu uczniów


Adrianna SARNAT-CIASTKO

Tutoring w perspektywie analizy transakcyjnej


Dorota GĘBUŚ

Szkolna aktywność twórcza w perspektywie analizy transakcyjnej


Zbigniew ŁĘSKI

Zarys problematyki komputeryzacji i kształcenia w perspektywie analizy transakcyjnej


Edyta WIDAWSKA

Aktywny uczeń – dorosły obywatel. Animacja społeczna w świetle analizy transakcyjnej


Zbigniew WIECZOREK

Pomidor... zabawa czy zasada? Jak wykorzystać analizę transakcyjną w uczeniu asertywności?


Sylwia KITA

Istota i znaczenie skryptu (script life) nieletnich przestępców dla podejmowania przez nich decyzji życiowych


Jolanta GÓRNIK

Nauczyciel widziany oczami gimnazjalisty. Wybrane aspekty funkcjonowania nauczycieli gimnazjum w świetle badań własnych


Jarosław JAGIEŁA

Leksykon pojęć i terminów analizy transakcyjnej

 


Aneksy:


Jarosław JAGIEŁA

Egogram EFP (wersja eksperymentalna)


Anna PIERZCHAŁA, Adrianna SARNAT-CIASTKO

Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja (wersja eksperymentalna)

 Polityka prywatności