Komunikacja interpersonalna w szkole

 

 

 

 

Na okładce książki czytamy: „Dobra komunikacja zbliża ludzi do siebie, natomiast zła tworzy bariery i podziały. Autor poradnika koncentruje się na wybranych aspektach relacji psychologicznych, jakie zachodzą między nauczycielem a uczniem. Z pomocą analizy transakcyjnej wskazuje, jak eliminować pułapki i rozszyfrować szkolne gry uczniów. Książka jest szczególnie aktualna w sytuacji narastania agresji w szkole”.

 Polityka prywatności