Sztuczne gry czy twórcza aktywność – jak strukturalizować czas?

 

Streszczenie:

 

W artykule autorki prezentują teorię strukturalizacji czasu w ujęciu analizy transakcyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na koncepcję gier psychologicznych i skryptu życiowego. Co za tym idzie, starają się ukazać ograniczenia kreatywności w ludzkim działaniu. Skrypt, jako psychologiczna siła pchająca człowieka do określonego postępowania i myślenia, warunkowana przez rodziców we wczesnym okresie dzieciństwa, staje się tutaj symbolem ograniczenia wolnej woli. Stanowi jedną z barier psychologicznych ograniczających twórczą postawę wobec życia. Natomiast gry, które są jednym ze sposobów jego realizacji i potwierdzenia, ukazują schematyczność ludzkiego działania. W końcowej części opracowania wskazane zostają sposoby przezwyciężenia wspomnianych ograniczeń i wyzwolenie się spod piętna stereotypowości działania.Polityka prywatności