Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej

 

W tej pracy zbiorowej „prezentowane prace mają na celu ukazanie perspektywy oraz możliwości, jakie dla teorii i praktyki pedagogicznej stwarza jeden z kierunków psychoterapeutycznych, określanych mianem analizy transakcyjnej. Są to więc szkice, wyniki i techniki badań, w których analiza transakcyjna potraktowana została jako specyficzny model rozumienia stosunków międzyludzkich obserwowanych w szkole, zespole uczniowskim czy interakcjach zachodzących w rodzinie”. A dalej: „W kontekście powyższych uwag, tym cenniejsze wydają się wysiłki wszystkich tych autorów niniejszego zeszytu, którzy podjęli się trudu przygotowania i zaprezentowania zamieszczonych tu prac. Wszyscy byli uczestnikami poświęconego wykorzystaniu analizy transakcyjnej w pedagogice, a od niedawna pracują także jako asystenci w Zakładzie Pedagogiki Społecznej WSP w Częstochowie. Ich artykuły są często pierwszymi próbami w tym zakresie, pierwszymi w życiu artykułami, jakie napisali, zasługują więc z jednej strony na słowa uznania i zachęty dla dalszych wysiłków oraz poszukiwań, z drugiej zaś – na pewną wyrozumiałość dla ujawniających się tu i ówdzie potknięć czy niedoskonałości”.

 Polityka prywatności