Aktualności

30-12-2019

Podziękowania


Pod koniec ubiegłego roku okazała się monografia współpracującego z Zespołem dr. Włodzimierza Świątka. We wstępie tego dzieła odnajdujemy miłe słowa i podziękowania dla ZBEAT:

Świątek

„Dużym wsparciem na drodze mojego rozwoju naukowo-badawczego był Profesor Jarosław Jagieła z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, który - jako promotor mojego doktoratu – umożliwił mi przeprowadzenie badań z zastosowaniem modelu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Dzięki jego życzliwości i otwartości mogłem opublikować serię artykułów naukowych dotyczących między innymi przywództwa. Wyrazy szczerego podziękowania kieruję także do koleżanek i kolegów z Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej UJD w Częstochowie, z którymi łączy mnie niezwykle ważna dla mnie relacja i współpraca w zakresie wymiany doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych.”

 Polityka prywatności