Aktualności

01-09-2019

Czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna na liście Ministerstwa


Według Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, redagowane przez Zespół czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna uzyskało 20 punktów. Czasopismo dostępne jest również w wersji on-line (https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/). Zapraszamy do zgłaszania tekstów.

EAT-wykazPolityka prywatności