Aktualności

04-02-2019

Czwarty doktorat z edukacyjnej analizy transakcyjnej


W dniu 15 stycznia 2019 roku na Akademii Ignatianum w Krakowie obroniony został czwarty już doktorat z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej. Tematem dysertacji był: „Temporalny wymiar życia szkoły. Transakcyjne formy strukturalizacji czasu uczniów”. Promotor pracy to dr hab. Jarosław Jagieła, prof. UJD, natomiast promotorem pomocniczym dr Adrianna Sarnat-Ciastko. W przygotowaniu rozprawy swoją pomocą, jako doradcy oraz sędziowie kompetentni, służyli również inni członkowie ZBEAT: dr Anna Pierzchała i dr Zbigniew Łęski. Recenzenci: dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS – specjalistka w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej oraz ks. dr hab. Janusz Miąso – certyfikowany analityk transakcyjny w zakresie psychoterapii, wysoko ocenili zarówno wartość merytoryczną i metodologiczną prezentowanej pracy, jak i sam przebieg rozprawy. Potwierdziła to również Rada Wydziału AIK, która jednogłośnie nadała Karolowi Motylowi stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Gratulujemy!

Dr Karol Motyl dzięki walorom swojej rozprawy oraz wnikliwością i rozległości prowadzonych badań włączył się tym samym w pracę Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Karol-obronaStrona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności