Aktualności

15-02-2018

e-Konferencja


17 maja 2018 roku odbędzie się II e-Konferencja naukowa z cyklu Edukacja-Analiza-Transakcje. Tym razem temat przewodni brzmi: "Relacje i modele transakcyjne".

Konferencje będzie oczywiście w pełni on-line za pośrednictwem serwera Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Głównym organizatorem jest Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, a współorganizatorami:

  • Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;
  • Katedra Psychopedagogiki Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie;
  • Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Główne działy tematyczne konferencji oscylować będą wokół następujących zagadnień:

  • możliwości wykorzystania koncepcji analizy transakcyjnej w teorii i praktyce pedagogicznej
  • analizy komunikacji pomiędzy nauczającym i uczącym się
  • znaczenie skryptu życiowego w szerokorozumianym procesie edukacyjnym
  • profilaktyka negatywnych zjawisk pojawiających się w środowisku edukacyjnym
  • identyfikacja gier interpersonalnych w rzeczywistości edukacyjnej
  • i innych dotyczących szerokiej perspektywy zjawisk i inspiracji edukacyjnych, szczególnie w perspektywie relacji i modeli transakcyjnych

Wkrótce udostępnimy formularze zgłoszeniowe oraz podamy informacje organizacyjne - w tym terminarz zgłoszeń.Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności