Aktualności

16-03-2017

Edukacja - Analiza - Transakcje. Teoria i Praktyka


Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

oraz

Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania,

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,

zapraszają na:

PIERWSZĄ OGÓLNOPOLSKĄ E-KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE

Teoria i Praktyka

https://wp.ajd.czest.pl/konferencja 

Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2017 roku, drogą elektroniczną, co oznacza, że możecie Państwo uczestniczyć w niej z dowolnego miejsca, mając dostęp do sieci Internet. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 roku.

Celem konferencji jest poddanie konceptualizacji tego wszystkiego, co w sensie wiedzy teoretycznej i działalności praktycznej zawierają w sobie trzy hasła: edukacja - analiza - transakcje. Powyższe pojęcia inkluzyjnie składają się na nową dziedzinę określaną jako edukacyjna analiza transakcyjna, która jako subdyscyplina wciąż poszukuje dla siebie należnego miejsca w naukach pedagogicznych. Konferencja będzie zatem zmierzać do uściślenia koncepcji AT przeżywającej swój renesans w Polsce i na świecie wraz ze swoją obecnością w szerokim polu edukacji. Będzie zmierzać do poszukiwania nowych problemów i znaczeń, dostarczając jednocześnie okazji do dalszych twórczych rozwiązań.

Rada Naukowa:

  • prof. zw dr hab. Lidia Cierpiałkowska 
  • dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD 
  • doc. dr Aleksey Karamanov 
  • dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK 
  • dr hab. Izabela Krasiejko, prof. AJD 
  • prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko 
  • dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS 
  • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski 
  • prof. dr Adnan Tufekčić 
  • dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ

Udział w konferencji wiąże się z możliwością opublikowania artykułu naukowego w czasopiśmie EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA, które znajduje się na liście B czasopism punktowanych MNiSW (6 punktów). 

Zapraszamy: https://wp.ajd.czest.pl/konferencja Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności