Aktualności

13-02-2017

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w ważnym projekcie badawczym


Od 15.11.2016 r. do 31.12.2018 r. Towarzystwo Edukacji Otwartej wraz z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, w oparciu o umowę konsorcjum, realizują projekt „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” finansowany w kwocie 4.644.366,00 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Otwartej (MEN/2016/DWKI/1220). Zasadnicza część współpracy między TEO a AJD dotyczy przeprowadzenia projektu badawczego o zasięgu krajowym, którego celem jest ewaluacja realizowanych działań służących pilotażowemu wdrożeniu tutoringu szkolnego jako nowej metody wychowawczej do 76 szkół w Polsce.

Należy podkreślić, że prace badawcze będą realizowane pod kierunkiem dr Adrianny Sarnat-Ciastko członka Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej ze znaczącym udziałem innych członków ZB EAT w tym dotychczas zaangażowanych: dr. hab., prof. AJD Jarosława Jagieły, dr Doroty Gębuś, dr Anny Pierzchały oraz dr. Zbigniewa Łęskiego. Podejmowane przez ww. osoby działania, służyć będą określeniu jakości projektu (w tym m.in. szkoleń i opieki merytorycznej), samego wdrożenia tutoringu w placówkach, jak również efektywności tej metody dla uczniów i nauczycieli-tutorów w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb placówek. Zakładane prace będą odbywać się etapami tj.: konceptualizacja badań; konstruowanie narzędzi badawczych; ich weryfikacja za pomocą sędziów kompetentnych oraz pilotażu; zbieranie danych; tworzenie raportu końcowego zawierającego wnioski, jak i rekomendacje na przyszłość.

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności