Aktualności

01-04-2016

Plany na wdrażanie edukacyjnej analizy transakcyjnej w szkole


Ostrów Wielkopolski - herb 

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej przejął patronat naukowy i merytoryczny nad planowaną innowacją pedagogiczną w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem innowacji jest modyfikacja realizowanych w szkole celów wychowania, poprawa skuteczności jej działania na polu dydaktycznym i wychowawczym, zwiększenie motywacji do nauki oraz wzięcie przez uczniów odpowiedzialności za własne decyzje w czym pomocna ma być analiza transakcyjna. Mamy nadzieję, że nawiązana z inicjatorkami tego pomysłu współpraca wyda w przyszłości dobre owoce.

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności