Aktualności

03-10-2015

Nowość ! Adrianna Sarnat-Ciastko, Tutoring w polskiej szkole


Chyba żadna inna koncepcja pedagogiczna nie przystaje tak bardzo do poszukiwań w obszarze edukacyjnej analizy transakcyjnej jak właśnie tutoring. Co jednak na temat tutoringu wie przeciętny polski nauczyciel ? Z reguły niewiele, a przecież założenia i praktyka tutoringu ma w naszym kraju zarówno swoją tradycję, jak również swoich obecnych zaangażowanych zwolenników, którzy z pasją wdrażają tego rodzaju projekt do polskiego systemu oświatowego.

Skan okładki

Książka dr Adrianny Sarnat-Ciastko, naszej koleżanki z Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, jest po wieloma względami unikalna i stanowi pierwsze samodzielne dokonanie wydawnicze tej Autorki. Czekamy na następną książkę poświęconą tym razem ewaluacji tutoringu przy pomocy narzędzi i metod AT.

Wydawca rekomenduje publikację w następujący sposób:

Książka jest unikatową na rynku wydawniczym prezentacją rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą , traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania. Obok tego wskazuje na skalę obecnego zastosowania tej metody w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania, jak również możliwą przyszłość tutoringu. Książka uzupełniona jest opisem efektów stosowania tutoring u dla nauczyciela i ucznia, co zostało wykazane za pomocą badań porównawczych w grupie ponad 600 osób stosujących i nie stosujących tę metodę. Całość publikacji stanowi zatem kompletne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków, którzy szukają inspiracji do własnej działalności dydaktycznej i badawczej. 

http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/tutoring-w-polskiej-szkole/2506

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności