Aktualności

17-07-2015

Nowość Biblioteki EAT – „Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją”


 

We wstępie czytamy:

Wydaje się, że metodologia badań jakościowych nieodwołalnie wkroczyła w obszar dociekań edukacyjnych. Jednocześnie osoby stykające się po raz pierwszy z terminami pojawiającymi się w tym właśnie paradygmacie badawczym jakże często odczuwają pewnego rodzaju zagubienie. Prezentowane opracowanie leksykalne adresowane jest zatem głównie do studentów przygotowujących swoje prace licencjackie i magisterskie, jak również do doktorantów projektujących dopiero procedury badawcze dla swoich przyszłych dysertacji. Należy przypuszczać, że także w dziedzinie edukacyjnej analizy transakcyjnej badania jakościowe znajdą swoje poczesne i znaczące miejsce.

 

 

Jarosław Jagieła, Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności