Aktualności

17-07-2015

Nowość Biblioteki EAT – „Dlaczego analiza transakcyjna?"


 

Dlaczego analiza transakcyjna? Czemu właśnie tej koncepcji terapeutycznej poświęcamy tyle uwagi i czy widzimy zastosowania wspomnianego kierunku psychoterapii w edukacji? Gdzie dostrzegamy szanse i możliwości wykorzystania określonych założeń lub modeli teoretycznych AT w konkretnej i codziennej praktyce nauczyciela lub wychowawcy?

Na te pytania autorzy książki starają się odpowiedzieć w trakcie pięciu odbytych ze sobą rozmów. Książka nie jest zatem typową monografią, gdyż tutaj istotne treści pojawiają się nieco implicite – podczas dzielenia się wiedzą, przemyśleniami, wątpliwościami, a przede wszystkim życiowym doświadczeniem. Czytelnik ma dzięki temu możliwość uczestniczenia w dyskusji nauczyciela i uczennicy. Może spoglądać z dwóch różniących się od siebie perspektyw.

 

 

W założeniach publikacja przeznaczona jest dla osób – w szczególności pedagogów – którzy dotychczas nie zetknęli się z analizą transakcyjną. Może być także interesującą, a nawet inspirującą lekturą dla tych, którzy obeznani są z tą koncepcją. Przede wszystkim jednak książkę Dlaczego analiza transakcyjna? można uznać za istotną pozycję, prowokującą do własnych refleksji, szczególnie tych czynionych w ciszy, czasem podczas chwilowego odpoczynku w słoneczny dzień na ławce w parku.

Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko, Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza Częstochowie, Częstochowa 2015.

W recenzji przeczytać możemy: Jestem przekonana, że: (1) wiedza zaprezentowana w książce powinna być rozpowszechniana z pożytkiem dla nauczycieli i wychowawców. Prezentowana w książce koncepcja AT dobrze przystaje do problematyki szkoły, edukacji. Ponadto wg mojej wiedzy (2) prof. Jarosław Jagieła jest osobą najlepiej zorientowaną w Polsce w tym obszarze tematycznym. Posiada dużą wiedzę z zakresu AT, a głęboką refleksję i praktyczne doświadczenia w jej stosowaniu od dawna twórczo łączy AT z problematyką edukacji. Dlatego (3) recenzowana książka w pełni zasługuje na opublikowanie.

Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk, Wydział Psychologii Uniwersytetu WarszawskiegoStrona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności