Aktualności

28-04-2014

Analiza transakcyjna i socjoterapia


W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału  Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja poświęcona „Socjoterapii – jako formie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej był reprezentowany przez prof. Jarosława Jagiełę oraz dr Zbigniewa Wieczorka.

 

 

Budynek konferencji

W swoim wystąpieniu prof. Jarosław Jagieła starał się wykazać możliwości zastosowania analizy transakcyjnej jako elementu diagnozy oraz budowania procedur socjoterapeutycznych.

 

prof. Jagieła - wystąpienie

 

Z kolei dr Zbigniew Wieczorek mówił o miejscu dzieci i młodzieży w budowaniu przestrzeni społecznej na przykładzie budżetów partycypacyjnych, które mogą stać się ważnym źródłem wspierania projektów socjoterapeutycznych.

 

dr Wieczorek - wystąpienie

 

Bez wątpienia miłym zaskoczeniem był dla nas fakt, że w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu, w ramach działalności socjoterapeutycznej, wprowadzane są również elementy analizy transakcyjnej.

 

Budynek

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności