Aktualności

19-01-2014

Wieści z ostatnich miesięcy działalności Zespołu Badawczego


Mimo, że od października ubiegłego już roku, na naszej stronie nie pojawiały się kolejne informacje dotyczące podejmowanej przez Zespół Badawczy EAT działalności, nie oznacza bynajmniej, iż jego członkowie ospale osiedli na laurach. Wręcz przeciwnie. Ostatni okres był bogaty w wydarzenia rozgrywające się na polach naukowo-badawczym, wydawniczym czy szkoleniowo-warsztatowym. Przełom roku stanowi naturalny czas podsumowań, dlatego warto również tutaj pokusić się o takie zestawienie.

  • Konferencje naukowe

Już pod koniec września 2013 r. członkowie ZB EAT mieli okazję prezentować się podczas licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Warto podkreślić, iż w każdym takim wystąpieniu znaleźć można było konkretne odniesienia do edukacyjnej analizy transakcyjnej, stanowiące owoc ich naukowych dywagacji, bądź też źródło przyszłych inspiracji badawczych. Podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia. Społeczeństwo. Edukacja”, która odbyła się w murach Akademii im. J. Długosza w Częstochowie dniach 28-29.09.2013 r. mgr Adrianna Sarnat-Ciastko przedstawiła wyniki swoich badań w referacie: „Moja szkoła nie stanie się przeszkodą w mojej edukacji – obraz szkoły na podstawie motta uczniów i nauczycieli. Analiza wypowiedzi”.

Niespełna miesiąc później podczas XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja XXI wieku”, organizowanej w Zakopanem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Zespół Badawczy zaprezentował się już liczniej. Dr Zbigniew Wieczorek pełniąc funkcję przewodniczącego jednej z sekcji plenarnej, miał okazję podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi „Wykorzystania analizy transakcyjnej w szkoleniu pedagoga-wychowawcy”. Dr Edyta Widawska, która również przewodniczyła jednej z sekcji plenarnych wystąpiła z referatem: „Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej w perspektywie działań animacyjnych”. Dr Anna Pierzchała z dr. Zbigniewem Łęskim w swoim wystąpieniu zaprezentowali inspirującą koncepcję – „Życie w grze czy gra w życie. Rola skryptu życiowego w kształtowaniu postaw graczy”. Z kolei dr Dorota Gębuś i mgr Adrianna Sarnat-Ciastko uwagę słuchaczy skupiły nad tematem „Edukacja zróżnicowana na płeć? Edukacja demokratyczna? Próba analizy transakcji międzykulturowych w wybranych szkołach”.

Edukacja XXI Wieku - dr Zbigniew Wieczorek przewodniczy sesji

Listopad również obfitował w szereg wydarzeń. Odpowiadając na zaproszenie dr hab., prof. UMCS Doroty Pankowskiej członkowie ZB EAT mieli zaszczyt wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka”, która odbywała się w ramach Jubileuszu 40-lecia istnienia Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas trwania prowadzonego przez profesor Pankowską Zespołu Problemowego poświęconego nowym tendencjom w badaniach pedeutolgicznych i kształceniu nauczycieli – edukacyjna analiza transakcyjna została dostrzeżona w sposób szczególny, budząc jednocześnie ożywioną dyskusję wśród zgromadzonych uczestników konferencji. O tym bowiem czy warto wykorzystywać koncepcję EAT w badaniach m.in. nauczycieli przekonywały dr Anna Pierzchała w wystąpieniu „Ilościowe i jakościowe możliwości eksploracji badawczych funkcjonowania nauczycieli w określonych stanach Ja” oraz mgr Adrianna Sarnat-Ciastko prezentując referat „Czy mnie dostrzegasz, czy odpowiadasz na moje potrzeby? Rozpoznawanie głodów transakcyjnych przez tutorów szkolnych. Perspektywa uczniów”.

mgr Adrianna Sarnat Ciastko w trakcie referatu

Warto wspomnieć, iż w czasie trwania konferencji w Lublinie Kierownik ZB EAT dr hab., prof. AJD Jarosław Jagieła miał okazję reprezentować Zespół będąc moderatorem jednej z sesji podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka i społeczeństwa”, która miała miejsce w murach Akademii im. J. Długosza w dniach 18-19 listopada.

  • Działalność wydawnicza

W listopadzie 2013 r. biblioteka ZB EAT poszerzyła się o kolejną ważną pozycję. Tym razem czytelnikom zaprezentowana została oczekiwana praca badawcza Anny Pierzchały „Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej”, która została opublikowana przez Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza. Jak czytamy w recenzji „(...) niniejsza praca ma ogromną wartość poznawczą, co najdobitniej świadczy o jej wysokim poziomie naukowym. (...) Badania bowiem miały charakter eksploracyjno-wyjaśniający i rzeczywiście wzbogaciły wiedzę o pasywnych zachowaniach uczniów i nauczycieli, a jednocześnie w pewnych wymiarach miały charakter weryfikujący, pozwalając sprawdzić prawdziwość niektórych założeń analizy transakcyjnej, a przede wszystkim wskazując na wewnętrzną spójność poszczególnych jej koncepcji i ogólną przydatność analizy transakcyjnej w badaniu osobowości, zachowań i relacji” – pisała dr hab., prof. UMCS Dorota Pankowska. Zachęcamy do lektury tej publikacji tym bardziej, że już na horyzoncie szykuje się kolejna pod zachęcającym tytułem „Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowy o jednej z koncepcji edukacyjnych” autorstwa Adrianny Sarnat-Ciastko i Jarosława Jagieły.

Pasywność w szkole - okładka

  • Szkolenia i warsztaty

Od dłuższego czasu współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli Przedmiotów Artystycznym przynosi coraz to nowsze formy szkolenia w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej. Tak więc w dniach 12 i 13 listopada 2013 r. odbyły się kolejne zajęcia dla nauczycieli z wielu miast Polski pracujący w różnego typu szkołach artystycznych. Szkolenie prowadzone przez prof. Jarosława Jagiełę nosiło hasło: „Gry międzyludzkie – czyli meandry komunikacji”. Zainteresowanie uczestników tematyką przerosło oczekiwanie organizatorów. W konsekwencji zamiast jednej edycji odbyły się dwie, a kuluarowe rozmowy dowodziły, że i tak wszyscy chętni nie zostali zakwalifikowani. Można zatem przypuszczać, iż tak owocna współpraca będzie kontynuowana również w roku przyszłym.

Grupa przeszło czterdziestu nauczycieli matematyki z Częstochowy oraz okolic spotyka się od dłuższego czasu w celach szkoleniowych pod patronatem Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Polskiego Towarzystwa Matematycznego – Odział Częstochowski oraz Instytutu Matematyki AJD. Pieczę nad całym przedsięwzięciem sprawuje Pani prof. dr hab. Grażyna Rygał – Dziekan Wydziału Pedagogicznego. W roku akademickim 2013/2014 oczekiwania nauczycieli wyraziły się chęcią podnoszenia swoich kompetencji w zakresie psychologii i pedagogiki. Tak więc kolejne szkolenie z tego obszaru wiedzy w dniu 25 listopada 2013 r. prowadził prof. Jarosław Jagieła. Tytuł wykładu brzmiał nieco prowokacyjnie: „Edukacyjna Analiza Transakcyjna w pięć minut”. Nie trzeba nikogo znającego wspomnianą problematykę przekonywać, że takie zdanie jest niewykonalne. Być może z tego powodu spotkanie przeciągnęło się do dwóch godzin, a uczestnicy zasypali prowadzącego wieloma interesującymi pytaniami, z których problematyka skryptu wybijała się zdecydowanie na pierwszy plan.
Warto zaznaczyć, iż w planach są kolejne szkolenia i warsztaty prowadzone wśród nauczycieli matematyki, ale także pedagogów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

  • Czasopismo

W ostatnim czasie zamknięto drugi już numeru „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Prace nad nim dotyczyły nie tylko pozyskania autorów, ale także poszerzenia zacnego grona członków Rady Naukowej. To zasilili profesorowie m.in. z Czech, Słowacji oraz Serbii. Obecnie w skład tego kolegium wchodzą: prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie), prof. dr hab. Larysa D. Głazyrina (Białoruski Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksyma Tanka w Mińsku), prof. zw. dr hab. Lidia Grzesiuk (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna), dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS, Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha (UMK Toruń), prof. dr Zoroslav Spevák (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), prof. zw. dr hab. Marian Śnieżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie, ks. dr Antoni Tomkiewicza (KUL w Lublinie), prof. zw. dr hab. Władysław P. Zaczyński (em. prof. UW).
W otoczeniu tak zacnych postaci z pewnością warto się znaleźć, dlatego nieustająco zachęcamy do współpracy przy tworzeniu kolejnego już numeru „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Szczegóły dotyczące publikowania artykułów znajdują się na stronie: http://www.eat.ajd.czest.pl/czasopismo/index.php?page=informacje-dla-autorow.

Czasopismo - okładka nr 2

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności