Aktualności

19-09-2013

Praca na pograniczu...


    Niezwykle trudno wyrwać się z codzienności, aby spotkać się w gronie ludzi, z którymi nie tylko warto spędzić czas, by pogłębiać relacje, ale także można podjąć szereg wartościowych dyskusji. Taka okazja zdarzyła się w naszym Zespole już po raz drugi. Od 4 do 8 września mieliśmy możliwość odbyć ponowne sympozjum naukowe, które tym razem miało miejsce w Wysowej – wyjątkowej miejscowości położonej blisko granicy polsko-słowackiej

 

    Dopisała nie tylko piękna pogoda, ale także szczęście do spotykania inspirujących osób. W pierwszej kolejności wyjazd pozwolił nam spędzić czas razem z dr hab. prof. UMCS Dorotą Pankowską, która zaszczyciła nas swoją obecnością i gotowością do dzielenia się dobrymi pomysłami. Drugim zaskoczeniem okazał się – mgr inż. Wojciech Pękala dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, który otworzył nam swoją szkołę, proponując nawiązanie współpracy. Trzecią postacią stał się ojciec Mojżesz posługujący w prawosławnej parafii w Wysowej, wprowadzający nas w świat cerkwi.
    Pobyt w Wysowej był czasem doświadczania pogranicza. Bogactwo wrażeń wynikających z możliwości obcowania z wyjątkową kulturą i historią Łemkowszczyzny inspirował do snucia różnych rozważań mających swoje źródło w analizie transakcyjnej. Te w dużej mierze oscylowały wokół tematu skryptu i transakcji. Owoce podejmowanych dyskusji z pewnością będą stanowić silny zaczyn, dla dalszego funkcjonowania Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w zbliżającym się roku akademickim.

ASC
 
 
 
 
 
 
 


Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności