Aktualności

13-03-2013

Promocja doktorska dr Anny Pierzchały


SPONDEO AC POLLICEOR


W dniu 12 marca 2013 r. w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ  Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się promocja doktorska dr Anny Pierzchały.

 

Pani Doktor po usłyszeniu roty przysięgi wygłoszonej zgodne z tradycją w języku łacińskim przez promotora:

Spondeo ac polliceor:
gradum doctricis, qui mihi attributus est, colere
et eum dignitate vitae et castis moribus manifestare;
valoribus Academiae Ignatianum Cracoviae  caris  fidelem esse,
solidam scientiam, ad veritatem assequendam promovere.
Maior Dei gloria, bonum hominum ac Patriae nostrae prosperitas vitae meae suprema lex esto !
    Nunc autem interrogo te, Domina Doctrix Anna Pierzchała, utrum omnia haec spondeas ac pollicearis?

Pani dr Anna Pierzchała wypowiedziała bez wahania słowa przyrzeczenia:

SPONDEO AC POLLICEOR! (czyli: przyrzekam i obiecuję!)
 
Oto migawki z odbytej promocji:

 

 

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności