Aktualności

08-11-2012

Doktor Anna Pierzchała


W dniu 6 listopada 2012 r. w zabytkowej willi „Zofiówka” Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Anny Pierzchała dotycząca edukacyjnej analizy transakcyjnej. Temat rozprawy to: Pasywność szkolna w analizie transakcyjnej. Studium relacji nauczyciela z uczniem. Promotorem doktoratu był prof. nadzw. dr hab. Jarosław Jagieła. Recenzentki to prof. zw. dr hab. Maria Braun-Gałkowska z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz dr hab. Dorota Pankowska reprezentująca Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.


Z tekstami recenzji i streszczeniem doktoratu można się zapoznać na stronie: http://www.ignatianum.edu.pl/przewody-doktorskie-page_1111.html

    Czytamy w nich m.in.: „…pracę oceniam bardzo wysoko. Podsumowując mogę stwierdzić, że Autorka wykazała w swojej rozprawie doktorskiej bardzo dobrą znajomość literatury dotyczącej wybranej koncepcji teoretycznej, wielką pracowitość, zainteresowanie badawcze i umiejętność stawiania pytań naukowych. Trafnie dobrała i skonstruowała metody do badań i bardzo starannie opracowała ich wyniki. Posłużyła się metodami o różnym charakterze, przez co uzyskała wielostronne spojrzenie na uzyskanie rezultaty. Uważam, że tak ze względu na ważny temat, jak i na uzyskane wyniki, warto aby praca została opublikowana”. (Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska)

    „Prezentowana dysertacja zatem nie tylko spełnia ustawowe wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej, ale jest czymś więcej: w pełni dojrzałą pracą naukową o dużych walorach metodologicznych i poznawczych, toteż bardzo wysoko oceniam kompetencje teoretyczne i badawcze Autorki.” (dr hab. Dorota Pankowska)

    Nieprzypadkowo zatem  Komisja Doktorska, która obok promotora i recenzentek składała się z tak renomowanych w świecie nauki nazwisk jak: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Borkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Marian Śnieżyński (wiceprzewodniczący) oraz prof. nadzw. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ  oraz prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kępna oceniła wartość dysertacji i przebieg obrony jako wyróżniający i rekomendowała Radzie Wydziału nadanie Pani mgr Annie Pierzchała tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych  w zakresie pedagogiki z takim właśnie wynikiem.

    Dodać jeszcze należy, że przebieg samej obronny zgromadził liczną publiczność, w tym cały Zespół Badawczy E-AT.

    Gratulujemy i czekamy na równie szybką i satysfakcjonującą habilitację !Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności