Aktualności

18-09-2012

Destrukcyjne grupy kultowe i AT


W ostatnim czasie ukazało się ważne opracowanie naukowe pod redakcją dra Mariusza Gajewskiego „Grupy kultowe: uwarunkowania społeczne”, WAM, Kraków 2012, poświęcone społecznym aspektom funkcjonowania sekt.

Redaktor pracy zbiorowej pisze we wstępie tak: „W książce czytelnik znajdzie konkretne dane i usystematyzowaną wiedzę teoretyczną. Autorzy, opisując społeczne konteksty funkcjonowania kontrowersyjnych grup kultowych, wnoszą w temat wiele nowych treści i odkrywają przed czytelnikiem nowe, mało znane aspekty społecznego "bytowania" grup kultowych. Podjęte tematy z pewnością wzbudzą w czytelniku emocje, a dzięki przekazaniu solidnej wiedzy będą inspirować do przemyśleń i refleksji. Stąd publikacja może okazać się przyczynkiem do dalszego pogłębienia studium proponowanego tematu”

W książce znajdujemy napisany przez Jarosław Jagieły tekst „Psychomanipulacja w sektach z perspektywy analizy transakcyjnej”, a w nim takie zagadnienia jak:

  • Dyskontowanie - jako czynnik sprawczy.
  • Pozycje życiowe - jako wskaźnik podatności.
  • Gra transakcyjna - jako procedura werbunku.
  • Trójkąt Dramatyczny – jako układ ról zniewolenia.
  • Integracja osobowości - jako gwarant obrony.

 

W zamieszczonych wnioskach przeczytać m.in. możemy: „Analiza transakcyjna prezentuje jeden z możliwych sposobów rozumienia psychoamanipulacji w kontekście działalności sekt i innych destrukcyjnych ruchów kultowych. Jak słusznie zauważa Mariusz Gajewski: „Wielość czynników konstytuujących zjawisko sekty wymusza konieczność porzucenia utartych schematów i otwarcie się na nowe możliwości interpretacyjne z nowych perspektyw badawczych.” ( Gajewski M., „Brainwasching” – rzecz o manipulacji emocjami i zachowaniem przez grupy kultowe, „Horyzonty Wychowania”, 2010, nr 9, s. 48). Miejmy nadzieję, że analiza transakcyjna znajdzie w tym procesie swoje należne i użyteczne miejsce. AT stwarza bowiem nie tylko możliwość ukazania pewnych interesujących aspektów psychomanipulacji w sektach, ale wskazuje również na możliwość budowania strategii psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych, a także wskazać kierunki pracy psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych tzw. Syndromem Sekty.Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności