Aktualności

05-06-2012

Współpraca z Kolegium Tutorów


 Od 2008 roku w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich ALA we Wrocławiu oraz Częstochowie wdrażana jest metoda tutoringu. Proponowana metoda, którą najkrócej zdefiniować można mianem wychowawstwa indywidualnego, stanowi swoistą alternatywę dla wychowawstwa klasowego – wychowawstwa z nadania. Ta nowa, w przestrzeni polskiej oświaty, inicjatywa jest interesującym polem do działań badawczych również w kontekście edukacyjnej analizy transakcyjnej. Taka możliwość została dostrzeżona przez członka Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Adriannę Sarnat-Ciastko, która nawiązała owocny kontakt z Kolegium Tutorów – instytucją promującą i wdrażającą metodę tutoringu szkolnego w szkołach publicznych, która działa pod skrzydłami Towarzystwa Edukacji Otwartej z Wrocławia (TEO). Współpraca ta, jak dotąd pozwoliła m.in. na reprezentowanie ZBEAT podczas dwóch istotnych spotkań:

– organizowanej przez częstochowską ALA we współpracy z TEO konferencji „Doświadczenia ALA źródłem tutoringu szkolnego” przeznaczonej dla dyrektorów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, która miała miejsce 21 marca 2012 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Podczas spotkania A. Sarnat-Ciastko miała okazję wziąć udział w sesji plenarnej, w ramach której zaprezentowała referat pt: „Implikacje historyczne oraz współczesna percepcja metody tutoringu”;

– organizowanego przez Kolegium Tutorów 1. Wrocławskiego Forum Tutorów Szkolnych, który odbył się 17 kwietnia we Wrocławiu. Podczas spotkania szereg wrocławskich tutorów miało okazję wysłuchać wystąpienia A. Sarnat-Ciastko pt. „Relacja tutor-podopieczny – w drodze do Dorosłego? Rozważania z pogranicza teoretycznych odniesień do edukacyjnej analizy transakcyjnej oraz własnych obserwacji”.

Szersze informacje oraz fotografie ze spotkań można znaleźć na stronie www.tutoring.pl.

Warto zaznaczyć, iż metoda tutoringu szkolnego realizowana jest obecnie w wielu szkołach publicznych i niepublicznych m.in. we Wrocławiu, Gnieźnie, Warszawie a także w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie. Ogółem metodą tą objętych jest ponad 200 tutorów oraz 3000 uczniów.

Na zdjęciu: A. Sarnat-Ciastko podczas 1. Wrocławskiego Forum Tutorów Szkolnych, fot.: M. StrokStrona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności