Aktualności

27-03-2012

Z zainteresowaniem o analizie transakcyjnej


Ponad 100 słuchaczy 20 marca w auli 121 z zainteresowaniem wysłuchało wystąpienia Vice-president European Association for Transactional Analysis, Prezes Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej Magdaleny Sękowskiej, które poświęcone było zastosowaniu AT do wspomagania rozwoju człowieka w różnych aspektach jego życia.  Inicjatorem, przeznaczonego przede wszystkim dla studentów Wydziału Pedagogicznego AJD, seminarium naukowego stał się dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Spotkanie nie odbyłoby się jednak bez wsparcia ze strony Dziekana Wydziału Pedagogicznego dr. hab. prof. AJD Andrzeja Gofrona.

Podczas wystąpienia Magdalena Sękowska podzieliła się ze słuchaczami swoją wiedzą dotyczącą koncepcji analizy transakcyjnej oraz jej praktycznego zastosowania w obszarze tak psychoterapeutycznym czy organizacyjnym, ale nade wszystko związanym z osobistym rozwojem każdego człowieka. Prezentowane treści zrobiły z pewnością duże wrażenie na zgromadzonych, gdyż spotkanie zakończyło się interesującą dyskusją. Postawę słuchaczy doceniła sama zaproszona mówiąc, iż cieszy ją niespotykane zainteresowanie, którym darzy się w Akademii im. Jana Długosza analizę transakcyjną.

 Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności