Aktualności

22-03-2012

Piszą o nas


W marcowym numerze „Nowej Szkoły" Profesor Bolesław Niemierko w swoim stałym felietonie pisze m. in. o nas tak:„Przejdźmy teraz do klasy szkolnej, w której młodzież zdobywa ostrogi początkujących dorosłych. Profesor Jarosław Jagieła, kierujący prężnym zespołem badawczym AT w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie („Analiza transakcyjna w edukacji”, 2011), zastosował tę analizę do popularnej w Polsce teorii kształcenia wielostronnego Wincentego Okonia...

...Tylko metody podające (model „alfa” w mojej nomenklaturze), opierają się na stosunku „rodzic – dziecko”, systemie autorytarnym. Metody problemowe („gamma”) i praktyczne („beta”) wyzwalają inicjatywę uczniów, stawiając ich na próbę w roli dorosłych, partnerskiej wobec nauczycieli. Z kolei metody eksponujące („delta”), oparte na przeżyciach, nawiązują do emocjonalności dziecka, więc sięgają do jego zasobów pierwotnych. Ta rozmaitość metod byłaby satysfakcjonująca, gdyby nie to, że w wielu szkołach i dla wielu nauczycieli model alfa, w którym „nauczyciel przekazuje wiedzę”, pozostaje jedyny w codziennym użyciu. Brak partnerstwa z nauczycielem w tak zasadniczych dla ucznia sprawach, jak poglądy społeczne i style zachowania, wstrzymuje rozwój jego samodzielności. To sprawia postawa nauczyciela określana w języku analizy transakcyjnej jako „ja jestem OK” (mam wiedzę, mam rację), a „ty nie jesteś OK” (nie masz wiedzy, nie masz racji). Wskazuje na nią w badaniach częstochowskiego zespołu ponad 40 procent gimnazjalistów.”Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności