Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-9-AT-klimat szkoły.pdf

Rozmiar1 MB
Md5 hash7d852c3cc76bc9787a45d5bbe8728faa
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

Analiza transakcyjna w budowaniu klimatu szkoły – w poszukiwaniu pozytywnej profilaktyki zachowań ryzykownych

Mgr Sławomir Kania, absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzaniai Administracji w Opolu, obecnie Asystent Naukowy WSZiA w Opolu, Doktorant Uniwersytetu Opolskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zachowań ryzykownych i prospołecznych dzieci i młodzieży, alternatywnych metod resocjalizacji oraz patologi społecznych. Autor ponad 40 artykułów naukowych. Zwolennik profilaktyki pozytywnej i profilaktyki zorientowanej na wartościach.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 30 razy.
Pobierz EAT5-9-AT-klimat szkoły.pdf.Polityka obsługi ciasteczek