Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-7-Użyteczność AT, kultura.pdf

Rozmiar3 MB
Md5 hash8361c9fecfdccd74e27c509f90ace9f3
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

Użyteczność edukacyjnej analizy transakcyjnej w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców

Dr Małgorzata Bereźnicka, pedagog, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2007 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Palki. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i współautorka podręczników szkolnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień z pedagogiki społecznej, zwłaszcza w sferze wartości, wychowania, rodziny oraz bezpieczeństwa.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 21 razy.
Pobierz EAT5-7-Użyteczność AT, kultura.pdf.Polityka obsługi ciasteczek