Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-6-rola psychoterapeuty.pdf

Rozmiar4 MB
Md5 hash777537a5a30ec322a25f62df1512febc
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016:

Rola psychoterapeuty w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy szkolnej

Mgr Włodzimierz Świątek, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach i facylitator. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwojowe z zakresu rozwijania umiejętności przywódczych (dla liderów różnych szczebli), rozwijania kreatywności i innowacyjności, budowania i rozwoju zespołów, efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, facylitacji procesów grupowych dla zespołów. Wspiera także rozwój menedżerów i liderów oraz ich zespołów poprzez sesje coachingowe (executive coaching, team coaching). Prowadzi „miękki” mentoring dla początkujących przedsiębiorców (tzw. Startup mentoring). Uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu trenerów „The Role of the Facilitator” prowadzonym pod patronatem Impact International oraz Lancaster University (Anglia, 2005). Przez 12 lat był wykładowcą w trzech uczelniach: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania), Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Carlson School of Ma nagement University of Minnesota, USA. Obecnie jest wykładowcą w szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia w ramach modułu „Personel Development Programme”. Uzyskał tytuł Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching (Oxford, Anglia) i posiada akredytację International Institute of Coaching & Mentoring oraz status superwizora i mentor coacha NMC w skali międzynarodowej.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 20 razy.
Pobierz EAT5-6-rola psychoterapeuty.pdf.Polityka obsługi ciasteczek