Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-23-rec słownik.pdf

Rozmiar910 KB
Md5 hashfade9e539cf1b8ac465deec414e24a25
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

[rec.] Jagieła, J. (2015). Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją

Dr hab. Wiga Bednarkowa, prof. AJD, pedagożka i językoznawczyni (polonistka), czerpiąc inspiracje z cognitive science, proponuje mariaż językoznawstwa kognitywnego z dydaktyką, co sprzyja podnoszeniu jakości i zwiększaniu efektywności uczenia się, a za tym idzie upodmiotowieniu uczennicy/ucznia i przyczynia się nie tylko do językowego rozwoju człowieka. Autorka wielu artykułów i książek, m.in. O talentach w szkole, czyli 7 Wspaniałych (2010); O!Słońprzed stopniami. Osłoń przed stopniami! O szkolnym ocenianiu (2000; 2005) oraz tłumaczka książek znanego kanadyjskiego psychoedukatora profesora Égide’a Royera (Jak kameleon na szkockiej spódniczce, czyli jak uczyć „trudnych” młodych, nie wykańczając siebie, 2009; Jak być dobrym rodzicem, 2009).

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 122 razy.
Pobierz EAT5-23-rec słownik.pdf.Polityka obsługi ciasteczek