Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-21-[rec.] Barrow, G., New.pdf

Rozmiar784 KB
Md5 hash6879a0bd67ac9e7bbe4d6a02d84f7a14
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

[rec.] Barrow, G., Newton, T. (red.) (2016). Educational Transactional Analysis. An international guide to theory and practice

Dr Anna Pierzchała, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, członek działającego na Wydziale Pedagogicznym AJD Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pedagogiczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wykorzystywania założeń koncepcji analizy transakcyjnej na gruncie działalności edukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 14 razy.
Pobierz EAT5-21-[rec.] Barrow, G., New.pdf.



Polityka obsługi ciasteczek