Numer piąty

 

EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA

NR 5

POBIERZ NUMER W FORMACIE PDF

(ilość pobrań jest zliczana w celach statystycznych)

 

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Paulina PIASECKA

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

Artykuły zawarte w czasopiśmie recenzowane są anonimowo

Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa

Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych Index Copernicus, Bazhum oraz CEEOL

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016

ISSN 2299-7466

Adres redakcji: Akademia im. Jana Długosza, Instytut Pedagogiki AJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 433, tel. (34) 378-43-28

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19, www.ajd.czest.pl, e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl

Objętość: 17 ark. wyd.

 

Szczegóły: EAT5-13-rodzice w przestrzeni .pdf

Rozmiar1 MB
Md5 hash129f7ac443657ea59700a889d3be5920
Opis

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 5/2016: 

Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego

Dr Anna Śniegulska, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, logopeda; pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki rodziny, przede wszystkim ról rodzicielskich w kontekście zachodzących przemian społeczno-kulturowych.

Typ dostępufree access
Należy do kategorii: EAT_5

Pobrano 16 razy.
Pobierz EAT5-13-rodzice w przestrzeni .pdf.Polityka obsługi ciasteczek